Δημόσιος διάλογος για τα αποτελέσματα μελέτης για τα θανατηφόρα

Είναι πραγματικά θλιβερό το γεγονός ότι παρά τις προσπάθειες για περιορισμό των τροχαίων συγκρούσεων και κυρίως των σοβαρών και θανατηφόρων, οι αριθμοί παραμένουν σε ψηλά επίπεδα και οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης τους παραμένουν οι ίδιες, ως τα διάφορα μηνύματα και οι δράσεις να απευθύνονται «εις ώτα μη ακουόντων», ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Γι’ αυτό, είπε ο Ιωνάς Νικολάου, η ανάγκη να προχωρήσουμε στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και στην αναθεώρηση των ποινών, κρίνεται ως επιβεβλημένη, ώστε να ενισχυθεί ο αποτρεπτικός και κατασταλτικός τους ρόλος.

Σε χαιρετισμό του στην παρουσίαση πανεπιστημιακής έρευνας για τις ποινές που επιβάλλονται σε τροχαία αδικήματα, από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι δύο είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την αποτροπή της ποινής, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία για τις ποινές: (α) η αυστηρότητα της ποινής που επιβάλλεται και όχι μόνο αυτή που προβλέπεται και (β) η αντίληψη που έχει κάποιος για την πιθανότητα να εντοπιστεί η παρανομία του και το ύψος της ποινής που θα του επιβληθεί.

Όπως, διαφαίνεται και από τη μελέτη, πρόσθεσε, στην Κύπρο οι ποινές που επιβάλλονται αλλά και αυτές που προβλέπονται στους σχετικούς νόμους, δεν είναι επαρκείς ώστε να συμμορφώνουν τους παρανομούντες οδηγούς. Ενδεικτικά, επεσήμανε ότι οι ποινές που επιβάλλονται για αδικήματα που αποτελούν τις κυριότερες ή συχνότερες αιτίες πρόκλησης των θανατηφόρων ή σοβαρών δυστυχημάτων είναι τόσο χαμηλές, “που είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι χαϊδεύουν τους αδιόρθωτους παραβάτες.

Επισημαίνεται ότι για 13 κατηγορίες τροχαίων αδικημάτων έχουμε αισθητά χαμηλότερες ποινές σε σύγκριση με την Ελλάδα και την Αγγλία.

Για παράδειγμα, οι ποινές που επιβάλλονται σε αδικήματα που σχετίζονται με την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι οι χαμηλότερες από τις 18 χώρες της ΕΕ που γίνεται σύγκριση στη μελέτη”.

Συνεπώς, είπε, τα συμπεράσματα της μελέτης θα πρέπει να απασχολήσουν τα αρμόδια Υπουργεία, την νομοθετική εξουσία και τους βουλευτές, την δικαστική εξουσία και τους δικαστές που δικάζουν αυτού του είδους τις υποθέσεις, καθώς και την ίδια την κοινωνία και ειδικότερα τους οδηγούς.

Πρόθεση μας είναι, πρόσθεσε, ο διάλογος που εγκαινιάζουμε σήμερα να περιλάβει όλους εκείνους που η συνδρομή και η άποψη τους θα είναι σημαντική στην αξιολόγηση της αποτρεπτικότητας των επιβαλλομένων ποινών.

Στα ίδια πλαίσια θα πρέπει να εξεταστεί και η εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, αν δηλαδή γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπει ή αποθαρρύνει στο μέγιστο τους οδηγούς, αυξάνοντας την αντίληψη τους ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν αυστηρά είτε εξωδίκως είτε από το δικαστήριο.

Ως Υπουργείο, είπε ο κ. Νικολάου δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, γι’ αυτό έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν μια πολυδιάστατη στρατηγική, στα πλαίσια της οποίας εντάσσεται και η παρούσα μελέτη.

Σημείωσε δε ότι η μελέτη ανέδειξε και την απαίτηση για να αναβαθμιστεί το επίπεδο της ανάλυσης στατιστικών στοιχείων από την Αστυνομία, να μελετηθεί η αύξηση της μέγιστης και ελάχιστης επιτρεπτής ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομους,να αυξηθεί περαιτέρω η αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά πιο συστηματικό τρόπο με αστυνομικούς ή αστυνομικά οχήματα εν κινήσει ή με κάμερες φωτοεπισήμανσης, να προωθηθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η ευαισθητοποίηση για τις συνέπειες σοβαρών οδικών συγκρούσεων, να αξιοποιηθεί η δυνατότητα επιβολής εναλλακτικής ποινής με όρους κοινωνικής εργασίας σε χώρους αποκατάστασης αναπήρων από οδικά δυστυχήματα να επεκταθούν τα αδικήματα που συνεπάγονται στέρηση του δικαιώματος κατοχής άδειας οδηγού, να μελετηθεί η εφαρμογή του μέτρου της κατακράτησης του οχήματος, κυρίως σε αδικήματα που σχετίζονται με την παράνομη στάθμευση.

Το Υπουργείο στα πλαίσια της νέας στρατηγικής προωθεί ήδη, ανέφερε, τη δημιουργία Σχολής Επιμόρφωσης Παραβατών Οδηγών, στην οποία θα μπορούν να παραπέμπονται από το Δικαστήριο ή την Αστυνομία άτομα που χρήζουν επανεκπαίδευσης, στα πλαίσια εκτέλεσης της ποινής τους ή ακόμη και υπό τη μορφή εναλλακτικής ποινής.

Επίσης, την εφαρμογή νέας επικοινωνιακής στρατηγικής σε θέματα οδικής ασφάλειας με στόχο την διαφώτιση, ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού και κυρίως των νέων οδηγών, τη σύσταση Επιστημονικού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας, την αύξηση της αστυνόμευσης με τη χρήση οχημάτων εν κινήσει και την εγκατάσταση του συστήματος φωτοεπισήμανσης.

Είναι φανερό, είπε, ότι οι τροχαίες παραβάσεις δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς με τα υφιστάμενα μέτρα που λαμβάνονται. Χρειάζονται, πρόσθεσε, περισσότερα εργαλεία για να συμμορφώσουμε τους ασυνείδητους οδηγούς και να επιφέρουμε την αλλαγή που επιθυμούμε.

Γι αυτό, κατέληξε, πέραν των μέτρων που προωθούν έχουν πρόθεση να θέσουν σε δημόσιο διάλογο τα συμπεράσματα της μελέτης και με την συνεργασία όλων των άλλων φορέων και θεσμικών οργάνων να αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο τις προτεινόμενες εισηγήσεις.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.