«Καμπάνα» €50.000 επέβαλε στην CDB Bank ο Διοικητής της ΚΤΚ

Διοικητικό πρόστιμο ύψους €50.000 επέβαλε στην πιστωτικό ίδρυμα Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ (CDB Bank) ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) Κωνσταντίνος Ηροδότου, έπειτα από μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας περί τραπεζικών εργασιών, αλλά και της οδηγίας για αξιολόγηση ικανότητας και καταλληλότητας μελών διοικητικού οργάνου και διευθυντών αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | Huawei«O Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Κωνσταντίνος Ηροδότου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 42 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 3) του 2021, στις 16 Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000), στο Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ», αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΚΤΚ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση αυτή αφορά μη συμμόρφωση του Αδειοδοτημένου Πιστωτικού Ιδρύματος με τις διατάξεις του άρθρου 19Β των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 3) του 2021 και της παραγράφου 13(4)(α), καθώς και σημείου (η) του Παραρτήματος 1 της περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου και Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγίας του 2014, ΚΔΠ 525/2014, για τη χρονική περίοδο 7 Φεβρουαρίου 2017 – 16 Νοεμβρίου 2018.

Προσήλωση στον εκσυγχρονισμό πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, δηλώνει η cdbbank

Η cdbbank (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως) σεβόμενη την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) για επιβολή χρηματικού προστίμου, σε σχέση με την καθυστέρηση που σημειώθηκε στη διαδικασία αντικατάστασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κ. Κυριάκου Χριστοφή, προχώρησε άμεσα στην καταβολή του σχετικού ποσού.

 

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Χριστοφή διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της cdbbank, από τον Φεβρουάριο του 2008 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου του 2018 και όταν έληξε η θητεία του η διαδικασία αντικατάστασής του είχε καθυστερήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο.

 

Η cdbbank παραμένει αφοσιωμένη στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, προχωρώντας σε όλες τις αναγκαίες διοικητικές αλλαγές και ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες ελέγχου που διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της, τη βελτίωση των εσωτερικών πολιτικών της και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.