Η επίσπευση των διαδικασιών για κλείσιμο της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας έγινε για λόγους ρευστότητας, αφού υπήρχε εκροή €3 δισεκ. και αν συνέχιζε η Τράπεζα δεν θα μπορούσε να πληρώσει τις καταθέσεις της, δήλωσε ο Προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή δομή Πιστωτικών ιδρυμάτων Διονύσης Διονυσίου.

Ο κ. Διονυσίου ανέφερε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τα αίτια κατάρρευσης του Συνεργατισμού, ότι οι εποπτικές αρχές δύσκολα κλείνουν τράπεζες, αλλά βάζουν εποπτικές απαιτήσεις. Εκείνος που κλείνει ένα πιστωτικό ίδρυμα, είπε, είναι ο κόσμος.

Όπως είπε, υπήρχαν διάφορες φήμες και μια εντονότατη φήμη πριν καν ξεκινήσει ο εποπτικός έλεγχος ότι ο Συνεργατισμός θα κατέρρεε.

Αναφορικά με τα προβλήματα που υπήρχαν σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, είπε ότι υπήρχαν κενά και γίνονταν διαρκείς προσπάθειες βελτίωσης, παράλληλα με τη διαρκή μετεξέλιξη της Συνεργατικής.

Ωστόσο σημείωσε ότι παρά τις αναφορές που υπήρχαν κυρίως μετά το 2016 από τις εποπτικές αρχές για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, οι επόπτες (Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός) δεν έλαβαν ποτέ τα αναγκαία μέτρα και ποτέ δεν ήρθε ξεκάθαρη θέση ότι έπρεπε να αποχωρήσουν κάποια άτομα.