Δίωρη στάση εργασίας από το ωρομίσθιο προσωπικό του ΟΚΥπΥ-Ζητούν ίση μεταχείριση

Äßùñç óôÜóç åñãáóßáò ðñáãìáôïðïßçóå óÞìåñá ôï ùñïìßóèéï ðñïóùðéêü, ðïõ óôåëå÷þíåé ôïí Ïñãáíéóìü Êñáôéêþí Õðçñåóéþí Õãåßáò (ÏÊÕÐÕ), Ëåõêùóßá 07 Áðñéëßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Σε εξέλιξη από τις 11:30 η δίωρη στάση εργασίας από το ωρομίσθιο προσωπικό που στελεχώνει τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Η στάση εργασίας, όπως είχαν ανακοινώσει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ωρών 11:30 και 13:30.


Stasiergasiasoromisthiwnokypy 4 Scaled

Οι συντεχνίες αναφέρουν ως λόγους της στάσης εργασίας την «εμμονή του ΟΚΥπΥ να μην εφαρμόζει ίση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων και να καταστρατηγεί τους όρους και κανονισμούς απασχόλησης του Ωρομίσθιου Προσωπικού» και σημειώνουν ότι  «οι επανειλημμένες προσπάθειες των συνδικαλιστικών οργανώσεων για εφαρμογή ίσης μεταχείρισης, και τήρησης των όρων απασχόλησης του Ωρομίσθιου Προσωπικού προσκρούουν στην εμμονή του ΟΚΥπΥ να αμφισβητεί τις υποχρεώσεις που έχει ως εργοδότης».

Stasiergasiasoromisthiwnokypy 7 Scaled

Τη στήριξη της στη δίωρη στάση εργασίας εξέφρασε σε ανακοίνωσή της Συντεχνία του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού ΔΕΕΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, η οποία κάλεσε τα μέλη της να στηρίξουν τη στάση εργασίας και απεύθυνε έκκληση στον ΟΚΥπΥ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργεί η ανεπαρκής στελέχωση προσωπικού και οι οργανωτικές δυσλειτουργίες σε επίπεδο εργασιακών θεμάτων.Σε δίωρη στάση εργασίας κατέρχεται σήμερα το Ωρομίσθιο Προσωπικό, που στελεχώνει τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Stasiergasiasoromisthiwnokypy 3 Scaled

Stasiergasiasoromisthiwnokypy 2 Scaled

Stasiergasiasoromisthiwnokypy 1 Scaled

Stasiergasiasoromisthiwnokypy 5 Scaled

Stasiergasiasoromisthiwnokypy 6 Scaled

Stasiergasiasoromisthiwnokypy 7 Scaled

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.