• Οι δύο επιλογές της προκήρυξης έγιναν μία.
  • Σκέψεις αποχώρησης Apollo, καταγγέλλοντας τη διαδικασία.
  • «Γιατί να μη μείνει στο κράτος το καλό χαρτοφυλάκιο;»

Ανάθεση μόνο του καλού χαρτοφυλακίου της Συνεργατικής στην Ελληνική Τράπεζα προκρίνουν οι εποπτικές αρχές, οι οποίες απέρριψαν προκαταρκτική πρόταση του Apollo για εξαγορά του συνόλου της ΣΚΤ και συνέχιση των εργασιών της σε συνεργασία με τράπεζα από τη Σλοβενία, η οποία διαθέτει άδεια εντός του ευρωσυστήματος. Στο μεταξύ, οι κυβερνώντες αυτοεγκλωβίστηκαν στις μεθοδεύσεις τους…

 

Περισσότερα στο Κύριο Θέμα της Χαραυγής