Δυσβάστακτο το κόστος φοίτησης, παρά τη μείωση των διδάκτρων

Μιλούν στη «Χαραυγή» Αρχές των Πανεπιστημίων, ΠΟΦΕΝ και απλοί φοιτητές

Του Δημήτρη Στρατή

Ξεκινά τη Δευτέρα η ακαδημαϊκή χρονιά για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια της Λευκωσίας. Οι οικονομικές συνθήκες δυσχεραίνουν τη ζωή αρκετών φοιτητών, είτε λόγω της παράλληλης εργασίας τους, είτε γιατί μεταβαίνουν στο πανεπιστήμιο καθημερινά από μεγάλες αποστάσεις, είτε εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης των οικογενειών τους.

Ζητήσαμε τις απόψεις τόσο των πανεπιστημίων όσο και φοιτητών αλλά και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων, σχετικά με το ύψος των διδάκτρων, την οικονομική βοήθεια από τα πανεπιστήμια ή από το κράτος προς τους φοιτητές, σε μια προσπάθεια να βρεθούν ουσιαστικές λύσεις. Παρόλο που οι εκπρόσωποι των πανεπιστημίων μιλούν για αισθητές μειώσεις στα δίδακτρα, εντούτοις οι απλοί φοιτητές, οι οποίοι μίλησαν στη «Χαραυγή» τονίζουν γενικά το δυσβάστακτο κόστος φοίτησης.

Δίδακτρα και ποιότητα λέει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Χριστόφορο Χ”Κυπριανού, η μείωση των διδάκτρων λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα βοηθήματα και τις υποτροφίες που προσφέρονται στους φοιτητές ξεπερνά το 40% σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Ο καθορισμός των διδάκτρων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο γίνεται με ορθολογιστική ανάλυση και τα δίδακτρα συνδέονται άμεσα με την ποιότητα, τις υπηρεσίες και τις υποδομές που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Για παράδειγμα, προτού κάποιος αποφασίσει πού και τι θα σπουδάσει θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν αρκετά πλεονεκτήματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Ο ίδιος αναφέρει ενδεικτικά την κολοσσιαία επένδυση που έγινε φέτος στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τη Microsoft για τη δημιουργία του Microsoft Innovation Center που είναι και το μοναδικό στην Κύπρο.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί υποτροφίες με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και κατά τη διάρκεια των λυκειακών τους σπουδών και της επίδοσής τους. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει προσφέρει πέραν των €8.000.000 σε υποτροφίες και βοηθήματα.

Το Πανεπιστήμιο προγραμματίζει να καλύψει τους στόχους για την εισδοχή φοιτητών, στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, για το 2015-2016. Ενας μεγάλος αριθμός φοιτητών προέρχεται όμως από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά, για κλάδους όπως η Νομική, η Ιατρική, η Λογοθεραπεία και η Φυσικοθεραπεία παρατηρείται μεγάλη ροή φοιτητών από την Ελλάδα λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Τονίζει δε ότι το κράτος θα πρέπει να προσφέρει περισσότερα κίνητρα στους φοιτητές στο να μένουν και να σπουδάζουν στην Κύπρο, για να αποφεύγεται έτσι η εκροή συναλλάγματος στο εξωτερικό αλλά και να καταστεί επιτέλους η Κύπρος πραγματικό κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

«Η φοιτητική χορηγία έπρεπε να είχε αυξηθεί» δηλώνει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κ. Νίκος Περιστιάνης, δηλώνει στη «Χαραυγή» ότι έχουν μειωθεί τα δίδακτρα σε όλα τα προγράμματα της Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά και στις πιο παραδοσιακές ειδικεύσεις, όπως η Λογιστική και το Μάρκετινγκ. Αναφέρει, επίσης, ότι δόθηκαν εκπτώσεις σε διάφορα προγράμματα της Μηχανικής και των Τεχνών, όπως η Ηλεκτρολογική Μηχανική, τα Εφαρμοσμένα Πολυμέσα, η Γραφική Επικοινωνία και οι Καλές Τέχνες. Στα μεταπτυχιακά, υπήρξαν μειώσεις στα προγράμματα Διδασκαλίας της Αγγλικής, Νομικής, Συμβουλευτικής, στις Επιστήμες Αγωγής, στην Πληροφορική, τη Νοσηλευτική και την Επιστήμη της Ασκησης και Φυσικής Αγωγής. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες και διευκολύνσεις στους νεοεισερχόμενους φοιτητές με βάση το απολυτήριο Λυκείου/Τεχνικής Σχολής, οικονομική ενίσχυση σε πολύτεκνες οικογένειες, οικονομική ενίσχυση σε περιπτώσεις που δύο ή περισσότερα αδέλφια φοιτούν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σε αθλητές, νοουμένου ότι οι φοιτητές είναι ενεργοί σε αθλητική ομάδα του Πανεπιστημίου, αλλά και έπειτα από σχετική αξιολόγηση της αίτησης κάθε φοιτητή, σε υφιστάμενους φοιτητές παραχωρείται υποτροφία βάση της ακαδημαϊκής του επίδοσης. Ο αριθμός των νεοεισερχόμενων φοιτητών σε σχέση με την περσινή χρονιά κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα, με μικρή αύξηση.

Οσον αφορά σκέψεις για περαιτέρω μείωση των διδάκτρων, το Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τον κ. Περιστιάνη, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται με την οικονομία, καθώς και το επίπεδο ζωής των ανθρώπων και με βάση τα συμπεράσματα αυτά, αναθεωρεί και τα δίδακτρά του. Ολοι οι πολίτες, ειδικά εκείνοι που δεν έχουν επαρκείς πόρους ή εισοδήματα, πρέπει να τυγχάνουν βοήθειας όσον αφορά στις βασικές ανάγκες της ζωής, μια από τις οποίες είναι και η εκπαίδευση. «Εδώ και χρόνια η φοιτητική χορηγία βρίσκεται σε καθοδική τάση, ενώ έπρεπε να είχε αυξηθεί στη δύσκολη αυτή περίοδο που περνούμε. Ελπίζουμε το κράτος να δει το σημαντικό αυτό θέμα αλλά και οι ίδιοι οι φοιτητές πρέπει να είναι πιο διεκδικητικοί» καταλήγει.

ΠΟΦΕΝ: Οι Αρχές των Πανεπιστημίων να διευκολύνουν τους φοιτητές

Pofen

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο και της ΠΟΦΕΝ, Χαράλαμπο Χριστοφόρου, «η γενική άποψη που διακατέχει την κυπριακή κοινωνία και κατ΄ επέκταση τους φοιτητές είναι ότι τα δίδακτρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Είναι κοινό μυστικό, το οποίο εσκεμμένα κρύβεται κάτω από το πρόσωπο της οικονομικής κρίσης, πως λόγω των υπέρογκων διδάκτρων μεγάλο ποσοστό των φοιτητών αναγκάζεται να διακόψει τις σπουδές του. Οι Αρχές των πανεπιστημίων οφείλουν να προβούν άμεσα σε τρεις απλές ενέργειες. Πρώτο να διευκολύνουν τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων, είτε με σύστημα δόσεων είτε με την προσφορά εναλλακτικής εργασίας στο Πανεπιστήμιο. Δεύτερο, να τηρήσουν τη δημόσια δέσμευσή τους προς την ΠΟΦΕΝ επιτρέποντας σε όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές να συνεχίζουν τις σπουδές τους. Τρίτο, να προχωρήσουν άμεσα σε μείωση των διδάκτρων σε όλους τους κλάδους. Αυτή η ενέργεια θα είναι πρωτίστως προς όφελος του Πανεπιστημίου, αφού θα προσελκύσουν ευκολότερα νέους φοιτητές. Η φθίνουσα πορεία της κυπριακής οικονομίας οδήγησε πολλούς φοιτητές στην εξεύρεση εργασίας για αποπεράτωση των σπουδών τους. Το κράτος και το Υπ. Παιδείας θα πρέπει να αφουγκραστούν τα προβλήματα και τις ανησυχίες των φοιτητών και με νομοθετικές ρυθμίσεις και διατάγματα οφείλουν να σταματήσουν την αισχροκέρδεια. Στο πρόσφατο παρελθόν, με την ενεργή παρέμβαση της ΠΟΦΕΝ, αποτρέψαμε την παράνομη αύξηση των διδάκτρων. Συνάμα, η πιο στοχευμένη διάθεση κονδυλίων είτε της κρατικής χορηγίας είτε του φοιτητικού πακέτου θα βοηθούσε έμπρακτα τους άπορους φοιτητές να τελειώσουν τις σπουδές τους. Με υπευθυνότητα καταθέσαμε εποικοδομητικές προτάσεις για εκσυχρονισμό των επιδομάτων στο πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε περίπτωση που η αισχροκέρδεια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια συνεχιστεί, η ΠΟΦΕΝ οφείλει να είναι στην πρώτη γραμμή αντίστασης. Για εμάς η Παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό».


«Δεν μεταβαίνω στο χωριό μου, για να γλιτώσω τα έξοδα μετακίνησης»

Φοιτητής τμήματος Ακτινοδιαγνωστικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο:

«Πληρώνω πάνω από 9.000 ευρώ σε δίδακτρα κάθε χρόνο και με δυσκολία τα βγάζω πέρα, καθώς στο Πανεπιστήμιο έχουμε πολλά άλλα έξοδα, όπως αυτά στην καφετέρια, βιβλία και άλλα χρήσιμα υλικά για το μάθημα. Επιπλέον, πληρώνω 200 ευρώ το μήνα σε ενοίκιο και συγκατοικώ. Μένω σε χωριό αλλά αρκετές φορές δεν μεταβαίνω στο χωριό μου, για να γλιτώσω τα έξοδα μετακίνησης, τα οποία προσπαθώ να μειώνω. Κατά καιρούς βρίσκω διάφορες δουλειές. Ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού είμαι αναγκασμένος να δουλεύω, για να βγάλω τα έξοδα των διδάκτρων και για να ανασάνει οικονομικά η οικογένειά μου».

«Αρκετά υψηλά τα δίδακτρα, θα αναγκαστώ να δουλέψω»

Φοιτητής τμήματος Human Biology στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας:

«Τα δίδακτρα πιστεύω ότι είναι αρκετά ψηλά. Για κάθε χρόνο χρειάζομαι περίπου 6.500 ευρώ μαζί με το κόστος των βιβλίων και την έκπτωση που έχω και αδυνατώ να ξοδεύω και σε ενοίκια. Ζω σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας. Χρησιμοποιώ πάντα λεωφορεία για τη μετάβασή μου, αφού αν είχα και έξοδα για καύσιμα, δεν θα μπορούσα να αντεπεξέλθω. Παρόλο που το κόστος των λεωφορείων είναι χαμηλό (20 ευρώ μηνιαίως για τους φοιτητές) χρειάζομαι 90 λεπτά περίπου για να πάω στο Πανεπιστήμιο, ενώ κανονικά με αυτοκίνητο θα χρειαζόμουν περίπου 30 λεπτά. Δεν δούλεψα μέχρι τώρα παράλληλα με τις σπουδές. Σκέφτηκα ότι έτσι θα έχω καλύτερους βαθμούς για υποτροφίες. Ομως θα χρειαστεί να δουλέψω πολύ σύντομα, αφού πρόσφατα η μητέρα μου έχει χάσει τη δουλειά της».

«Δύσκολο να δουλεύεις και να σπουδάζεις, αλλά…»

Φοιτητής τμήματος Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Frederick:

«Τα δίδακτρα που πληρώνω είναι πολύ ακριβά. Πληρώνω ετησίως €7.900. Απλώς να σας αναφέρω ότι εκτός από τα €7.900 πληρώνω και τα υλικά μαθημάτων μου, τα οποία δεν μου παρέχονται από το Πανεπιστήμιο. Ενοικιάζω διαμέρισμα στη Λευκωσία και πληρώνω €250 για ενοίκιο, συν ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα και ίντερνετ. Αρα το γενικό σύνολο είναι γύρω στα 320 με 350 ευρώ μηνιαίως. Μένω σε χωριό στην επαρχία Λευκωσίας, αλλά για να έρθω στο Πανεπιστήμιο θέλω περίπου 45 με 50 λεπτά δρόμου και γι’ αυτό έχω αρκετά έξοδα σε καύσιμα. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι είναι αρκετά δύσκολο να δουλεύεις και να σπουδάζεις ταυτόχρονα, γιατί έχει φορές που οι ώρες της δουλειάς σου ταυτίζονται μ’ αυτές του Πανεπιστημίου. Ασε το ότι είσαι τόσο χάλια ψυχολογικά και σωματικά μετά απο 8 ώρες δουλειάς το ελάχιστο. Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε δυστυχώς πολλοί φοιτητές σπουδάζουν και δουλεύουν ταυτόχρονα».

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.