ΔΝΤ: Χαμηλή παραγωγικότητα και υψηλό ιδιωτικό χρέος

Τα «αγκάθια» της κυπριακής οικονομίας όπως επισημαίνονται στην έκθεση

 

Η χαμηλή παραγωγικότητα και το υψηλό ιδιωτικό χρέος, την ώρα που αυξάνονται οι εξωτερικές προκλήσεις, αποτελούν τα «αγκάθια» της κυπριακής οικονομίας, όπως επισημαίνονται σε έκθεση του Εκτελεστικού Συμβουλίου Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με την Κύπρο, στη βάση του άρθρου 4 του καταστατικού του.

Παράλληλα επισημαίνει ότι η παραγωγικότητα παραμένει αδύναμη, αντανακλώντας θεσμικές δυσκολίες και τον χαμηλό ρυθμό υιοθέτησης της τεχνολογίας, καθώς και το γεγονός ότι το ιδιωτικό χρέος παραμένει υψηλό εν μέσω συνεχιζόμενων προκλήσεων όσον αφορά τον δανεισμό. Όπως αναφέρεται, δεδομένων των σημαντικών καθοδικών κινδύνων, το ΔΝΤ ενθαρρύνει τη συνέχιση των σταθερών προσπαθειών για αντιμετώπιση των κληροδοτημάτων της κρίσης, συνεχίζοντας τη μείωση των τρωτών σημείων του χρέους και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών, αυξάνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας και την ενσωμάτωση.

Το ΔΝΤ αναφέρεται επίσης στην επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην Κύπρο, μετά την ταχεία ανάκαμψη και εν μέσω επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας και της αβεβαιότητας που σχετίζεται με το Brexit.

Ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε, οι δημοσιονομικές επιδόσεις ήταν ισχυρές με το βασικό πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης να αυξάνεται σε 5,4% του ΑΕΠ το 2018. Οι πληθωριστικές πιέσεις παρέμειναν χαμηλές και το ποσοστό ανεργίας συνέχισε να μειώνεται, πλησιάζοντας σε επίπεδα προ της κρίσης.

Ενώ ο τραπεζικός τομέας έχει κάνει σημαντική πρόοδο, αναφέρεται, οι προκλήσεις παραμένουν με τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) στο 30% των δανείων, να παραμένουν μεταξύ των υψηλότερων ποσοστών στην Ευρώπη.

Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν ισχυρές, όπως αναφέρεται, παρά την αύξηση των εξωτερικών κινδύνων. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται να μετριαστεί σε περίπου 3% το 2019-20, (3,1% το 2019 και 2,9% το 2020)  με την υποστήριξη του κατασκευαστικού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών.

Υπογραμμίζεται επίσης η σημασία της συνέχισης της επίλυσης του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) και αποκατάστασης της βιωσιμότητας του δανεισμού.

Τονίζεται επίσης η ανάγκη να συνεχιστεί η ενίσχυση του εποπτικού και του κανονιστικού πλαισίου για τις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων και να οριστικοποιήσει η δομή διακυβέρνησης της κρατικής ΚΕΔΙΠΕΣ.

Σημειώνεται ακόμα η ανάγκη ευρύτερων προσπαθειών για την περαιτέρω ενίσχυση των ισολογισμών και της κερδοφορίας των τραπεζών και ότι οι τράπεζες πρέπει να συνεχίσουν να διατηρούν τις κατάλληλες προβλέψεις και τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας. Για τη μείωση των πιέσεων στην κερδοφορία, οι τράπεζες ενθαρρύνονται να διατηρούν  χαμηλότερους δείκτες κόστους προς έσοδα, μέσω της διαφοροποίησης των εισοδηματικών πηγών, του εξορθολογισμού της λειτουργίας και της υλοποίησης λύσεων ψηφιοποίησης. Επισημαίνεται επίσης ότι οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι από την αγορά ακινήτων φαίνονται περιορισμένοι, ωστόσο δικαιολογούν στενή παρακολούθηση.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.