Δομές και εκπαίδευση απασχολούν τους γιατρούς

Στάληκε και τυπικά η θετική απάντηση στον ΟΚΥπΥΠρος τις δομές και την εκπαίδευση των ιατρών του δημοσίου θα στραφούν πλέον οι προσπάθειες των εμπλεκόμενων μερών, αφού χθες ολοκληρώθηκε και τυπικά η θετική κατάληξη της συμφωνίας μεταξύ του ΟΚΥπΥ και των συντεχνιών του δημοσίου. Όπως δήλωσε στη «Χαραυγή« ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρης Κούμας, έχει σταλεί και γραπτώς προς τον ΟΚΥπΥ η επιβεβαίωση της θετικής απάντησης ως προς τη συμφωνία σε σχέση με το Σχέδιο Κινήτρων για τους Ειδικούς Ιατρούς.

Το θέμα που αφορά στο οικονομικό σκέλος καταγράφεται στην ίδια τη συμφωνία που έχει κλείσει, ενώ απ’ εκεί και πέρα, όπως είπε ο κ. Κούμας, παραμένουν ζητήματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί βάση, όπως οι δομές και η εκπαίδευση. Από την πλευρά τους οι γιατροί είναι άμεσα διατεθειμένοι να συνδράμουν τα μέγιστα. Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ είπε πως για τα δημόσια νοσηλεύτηρια ανταγωνισμός δεν είναι μόνο οικονομικός, είναι και θέμα ΓεΣΥ. Τα δημόσια νοσηλευτήρια, σύμφωνα με τον κ. Κούμα, διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο και χαρακτηρα που φάνηκε και μέσα από την πανδημία, αλλά και γενικότερα μέσα από τα θέματα δημόσιας υγείας. «Δεν είναι μόνο οικονομικός ο ανταγωνισμός και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιος, αφού δεν είναι και το καλύτερο να συμπεριλαμβάνονται σε όλο αυτό οι υπηρεσίες υγείας προς τους συμπολίτες μας. Υπάρχει θέση για όλους τους παρόχους φτάνει να υπάρξει ο απαραίτητος συντονισμός που θα επιφέρει αποτελέσματα προς όφελος της πολιτείας».

Επίσης ο κ. Κούμας σημείωσε ότι στο τέλος η συμφωνία περιλαμβάνει αυτά που εν ολίγοις είχε προτείνει και η ΠΑΣΥΚΙ εδώ και πάρα πολύ καιρό, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί 11 μήνες για συζητήσεις προτού καταλήξουν οι δύο πλευρές.

Nα σημειώσουμε πως και στη συμφωνία καταγράφεται πως τα δύο μέρη δεσμεύονται όπως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα από 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Παρούσας Συμφωνίας, να συνεχίσουν το διάλογο για ολοκλήρωση των δομών των δημοσίων νοσηλευτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης νοσηλευτηρίων καθώς και των δεδομένων που θα διαμορφωθούν με την έναρξη του ΓεΣΥ.

Παράλληλα, τα δύο μέρη αποδέχονται ότι η εκπαίδευση κρίνεται εκ των ων ουκ άνευ και ο ΟΚΥπΥ θα πρέπει να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση για την εκπαίδευση των Ιατρικών Λειτουργών.

Νοείται περαιτέρω ότι τα δύο μέρη θα καθορίσουν σαφή χρονοδιάγραμμα για επίλυση οποιωνδήποτε άλλων θεμάτων (π.χ. Σύσταση Ταμείου Προνοίας, Ενεργοποίηση Επιστημονικών Επιτροπών στις Διευθύνσεις, όπως τούτα προνοούνται από τον Περί  Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας).

Σε ό,τι αφορά την πρώτη περίοδο της συμφωνίας, που θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου, θα παραχωρηθεί ως κίνητρο σε όλους τους Ιατρικούς Λειτουργούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κινήτρων το ποσό €1.850 το μήνα.

Για την πιο πάνω περίοδο, θα πρέπει εντός του Ιουνίου 2020 να εγγραφούν όλοι οι Ειδικοί Ιατροί στο ΓεΣΥ όσον αφορά την ενδονοσοκομειακή φροντίδα και να τύχουν σχετικής προσωπικής εκπαίδευσης στη χρήση του λογισμικού του ΓεΣΥ.

Παράλληλα, οι Διευθύνσεις εκάστου νοσηλευτηρίου θα πρέπει να διασφαλίσουν την ομαλή ρύθμιση εκάστης κλινικής και τη σωστή οργάνωση του εργασιών της κλινικής, ώστε να υπάρχει μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς της.

Ο ΟΚΥπΥ θα εκπαιδεύσει το προσωπικό στη χρήση του λογισμικού, στη φιλοσοφία των DRG και θα φροντίσει να παρέχει στους ιατρούς αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ώστε να μπορούν απερίσπαστοι να ασκούν το έργο τους.

Ελένη Κωνσταντίνου