Και για λήπτες ΕΕΕ και ειδικευόμενους ιατρούς

Με τροπολογία του ΑΚΕΛ όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα μπορούν να απολαμβάνουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις πρώτες βοήθειες χωρίς να καταβάλλουν το υποχρεωτικό τέλος των 10 ευρώ.


Η τροπολογία ψηφίστηκε ομόφωνα από όλους παρόντες βουλευτές στα πλαίσια εξέτασης του νόμου περί Κυβερνητικών Ιατρών.

Η Βουλή επίσης ομόφωνα ενέκρινε το νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο οι ειδικευόμενοι και ασκούμενοι ιατροί, καθώς και οι εξαρτώμενοι τους θα μπορούν να απολαμβάνουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καταβάλλοντας υποχρεωτική συνεισφορά ύψους 1,5% επί του εκπαιδευτικού επιδόματος που λαμβάνουν.

Περαιτέρω θα παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους λήπτες ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος υπό τους ίδιους όρους τους οποίους παρέχεται σήμερα στους λήπτες δημοσίου βοηθήματος.

Δημήτρης Στρατής