Δρ Κώστας Χρίστου: Ενα όμορφο ταξίδι κατάκτησης της γνώσης…

H μόρφωση δεν έχει όριο ηλικίας. Τρανταχτό παράδειγμα το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο οποίο σπουδάζουν ακόμη και συνταξιούχοι!

Σ’ αυτό το Πανεπιστήμιο δεν συναντάς μόνο νεαρόκοσμο… Ανθρωποι «ψημένοι» της ζωής, εργαζόμενοι, επιστρέφουν στα θρανία και απο- κτούν χρήσιμες ακαδημαϊκές γνώσεις που όχι μόνο βοηθούν στην επαγγελματικής τους ανέλιξη, αλλά και στη ζωή τους γενικότερα. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει να επιδείξει ένα σπουδαίο ρόλο στην αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τόπο μας. Με προγράμματα που σχεδιάστηκαν ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτή- σεις, όχι μόνο της οικονομίας, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, το ΑΠ- ΚΥ προσφέρει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, με προσιτά δίδακτρα και δυνατότητες διεκδίκησης υποτροφιών. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Αρχής του Πανεπιστημίου, Δρ Κώστας Χρίστου, μιλά για το πλέγμα των παρεχόμενων εκπαιδευτι- κών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από την παραδοσιακή διδασκαλία των συμβατικών πανεπιστημίων.

Συνέντευξη στη Μαρίνα Κουμάστα

Ορισμένοι χαρακτηρίζουν το ΑΠΚΥ ως το Πανεπιστήμιο που δίνει μια δεύτερη ευκαιρία μόρφωσης σε ανθρώπους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατόν να περάσουν την πόρτα ενός πανεπιστημίου στο παρελθόν. Εσείς, ως Πρόεδρος της Διοικούσας Αρχής του Πανεπιστημίου υιοθετείτε αυτή την άποψη;

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως λέει και το όνομά του, είναι ένα ανοιχτό σε όλους πανεπιστήμιο. Στο ΑΠΚΥ, ακολουθούμε τις αρχές της διά βίου μάθησης και πιστεύουμε ότι η μόρφωση αποτελεί δικαίωμα του καθενός σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Με βάση αυτή τη σκέψη, η πόρτα του Πανεπιστημίου μας είναι ανοιχτή σε όλους, σε όσους δεν κατάφεραν να εισαχθούν στη ”συμβατική” τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σ’ αυτούς που αναζητούν περαιτέρω γνώσεις, εξειδίκευση και εμβάθυνση. Για όλον αυτόν τον κόσμο, η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία του ΑΠΚΥ παρέχει μοναδική ευκαιρία για πανεπιστημιακές σπουδές. Οσοι, λοιπόν, θεωρούν πως διαθέτουν τις δυνατότητες να ανταποκριθούν στις ανώτατες σπουδές του ΑΠΚΥ, όσοι έχουν την εσωτερική επιθυμία και διάθεση να ολοκληρώσουν ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όσοι έχουν ανάγκη να αποκτήσουν έναν αναγνωρισμένο και ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας τίτλο σπουδών, είναι ευπρόσδεκτοι στο ταξίδι κατάκτησης της γνώσης. Σημασία έχει η διάθεση του καθενός, αρκεί να βλέπει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως τη μοναδική ευκαιρία φοίτησης (λόγω και άλλων υποχρεώσεων, π.χ. οικογένεια, εργασία) ή να βλέπει το ΑΠΚΥ ως το πανεπιστήμιο που του προσφέρει δυνατότητες εξειδίκευσης σε κλασικούς ή νέους επιστημονικούς τομείς.

Ποια προγράμματα σπουδών προσφέρει το Πανεπιστήμιο και με ποια κριτήρια επιλέγονται οι φοιτητές;

Το ΑΠΚΥ αποτελείται από τρεις Σχολές: Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών και Οικονομικών & Διοίκησης. Οι σχολές αυτές καλύπτουν πλήθος και ποικιλία επιστημονικών πεδίων. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, το ΑΠΚΥ επιχειρεί αφενός να οργανώσει σπουδές σε «κλασικά» γνωστικά αντικείμενα, όπως επιστήμες της αγωγής, διοίκηση επιχειρήσεων, γλώσσα και ελληνικός πολιτισμός και αφετέρου, να αναδείξει νέες, καινοτόμες και εξειδικευμένες κατευθύνσεις σπουδών ως ανταπόκριση στις επιταγές της σύγχρονης εποχής. Παραδειγματικά, θα μπορούσα να αναφέρω τα πεδία της πληροφορικής και της τεχνολογίας, του τουρισμού, της διοίκησης υγείας, της επικοινωνίας και δημοσιογραφίας, της ενέργειας, της διαχείρισης κινδύνων κ.ά. Συνολικά, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, το ΑΠΚΥ προσφέρει 24 προπτυχιακά & μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Βασική προϋπόθεση υποβολής αίτησης εισδοχής για σπουδές προπτυχιακού επιπέδου είναι η κατοχή απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης ή ισοδύναμος τίτλος. Αντίστοιχα, για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου απαιτείται η κατοχή πτυχίου αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος, ενώ για υποψήφιους διδάκτορες είναι απαραίτητη η κατοχή τίτλου Μάστερ.

Υπάρχει ενδιαφέρον για σπουδές στο ΑΠΚΥ; Πόσους φοιτητές μετρά το Πανεπιστήμιο;

χουμε θέσει στέρεες βάσεις, έχουμε οργανώσει ποιοτικές υπηρεσίες, έχουμε επιλέξει να καλύψουμε επιστημονικά πεδία αιχμής και γι’ αυτό το λόγο παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για όλα τα προσφερόμενα προγράμματα του ΑΠΚΥ. Από το πρώτο έτος λειτουργίας μας (2006-2007) με τα αρχικά προγράμματα σπουδών, έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε πολλούς ενδιαφερόμενους, ενώ ο αριθμός αυτός αυξάνεται διαρκώς. Για να μιλήσουμε σε πραγματικά νούμερα, μετά από 9 χρόνια λειτουργίας, έχουμε πάνω από 5.000 εγγεγραμμένους φοιτητές που μένουν στην Κύπρο, την Ελλάδα και σε 15 άλλες χώρες. Επίσης, σημαντικό είναι ότι παρά τη δυσχερή οικονομική κατάσταση Κύπρου και Ελλάδας, δεχθήκαμε, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, 7000 περίπου αιτήσεις. Αυτό και μόνο το στοιχείο υποδηλώνει το διακαή πόθο του κόσμου για μάθηση και την εκτίμηση που επιδεικνύει στο ΑΠΚΥ με την προτίμησή του για εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ενα, κατ’ εμέ, μοναδικό.

Ποιος κλάδος είναι πρώτος στις προτιμήσεις των φοιτητών, σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο;

Καλό είναι να επισημανθεί ότι όλα τα προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ σχεδιάστηκαν ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, όχι μόνο της οικονομίας, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας και χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα γνώσεων και ανταγωνιστικά εφόδια. Στόχος μας είναι η παροχή ενός τίτλου σπουδών εγνωσμένου κύρους που θα συμβάλει αποφασιστικά στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του κατόχου του. Πολύ δύσκολα μπορεί να καταδειχθεί υστέρηση ενός προγράμματος συγκριτικά με τα υπόλοιπα. Γι’ αυτό το λόγο, όλα τα προγράμματα συγκεντρώνουν κάθε έτος μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Βέβαια, οι προτιμήσεις του κόσμου εξαρτώνται, σε κάποιο βαθμό, και από τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Λόγω των σημείων των καιρών, στους οποίους η εξειδίκευση στη διοίκηση οργανισμών και η επιχειρηματικότητα ζητούνται όλο και περισσότερο, είναι εμφανές και στο ΑΠΚΥ ότι η δημοφιλέστερη επιλογή των φοιτητών μας και στα δύο επίπεδα, προπτυχιακό και μεταπτυχιακό, είναι οι σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Αναμένεται σύντομα να προσφερθούν κι άλλα προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο; Αν ναι, σε ποιους κλάδους;

Ο σχεδιασμός και η προσφορά νέων προγραμμάτων δεν σταματά ποτέ. Συνέχεια αξιολογούμε τα νέα δεδομένα και τις περιστάσεις, εγχώριες, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες, λαμβάνουμε πληροφορίες και ανατροφοδότηση και είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε τις ανάγκες που θα προκύψουν στη μάζα των επίδοξων φοιτητών. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, καταλήξαμε και προσφέραμε για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 τρία νέα διαπανεπιστημιακά & καινοτόμα μεταπτυχιακά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα και ένα νέο μεταπτυχιακό στην ελληνική γλώσσα, το «Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων». Τα διαπανεπιστημιακά αυτά προγράμματα είναι: MSc in Sustainable Energy Systems (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick), MSc in International Hospitality and Tourism Management (με το ΤΕΠΑΚ) και MSc in Enterprise Risk Management (με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Προέκυψαν από τη συνεργασία μας με άλλα ανώτατα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του επιτελικού ρόλου που ανατέθηκε στο ΑΠΚΥ ως συντονιστή της εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Κύπρο. Μέσω των αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών, φιλοδοξούμε να προσελκύσουμε ξένους φοιτητές και να συμβάλουμε στην αναβάθμιση και διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου, στοιχείο που αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού της Δημοκρατίας.

Ποιες ηλικίες συναντούμε στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και πόσο δύσκολο πιστεύετε πως είναι για έναν πολίτη που έχει τελειώσει το σχολείο πριν πολλά χρόνια να αντεπεξέλθει σε ένα -ομολογουμένωςψηλό επίπεδο σπουδών με απαιτήσεις όπως εργασίες, εξετάσεις κοκ;

Στο ΑΠΚΥ θα συναντήσετε φοιτητές όλων των ηλικιών -από 18χρονους μέχρι 65χρονουςαλλά ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 3537 έτη. Δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο για αυτόν που έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν αρκετά χρόνια να ξεκινήσει σπουδές στο ΑΠΚΥ, επειδή αυτός που θα αιτηθεί την εισαγωγή του θα είναι σίγουρος ότι επιθυμεί να σπουδάσει και θα γνωρίζει τις δυνατότητές του. Εμείς από την πλευρά μας συμβάλλουμε στην πραγματοποίηση της επιθυμίας τους με το να παρέχουμε διευκολύνσεις μέσω των ευέλικτων μεθόδων ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, διαθέτουμε στους φοιτητές μας το πλεονέκτημα να προσαρμόζουν τις σπουδές τους στο δικό τους χρόνο και ρυθμό μάθησης. Αλλά και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και μιας σύγχρονης και λειτουργικής Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης, τους βοηθούμε να λαμβάνουν συνοπτικά και οργανωμένα το υλικό της διδασκαλίας και να το επεξεργάζονται με μεγαλύτερη ευκολία. Παράλληλα, η συνεχής υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού θεωρείται περισσότερο από δεδομένη.

Γιατί ένας φοιτητής να επιλέξει το ΑΠΚΥ;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι, για τους οποίους θα μπορούσε να επιλέξει κάποιος να φοιτήσει στο ΑΠΚΥ. Είναι δημόσιο, ευέλικτο, καινοτόμο και διεθνούς κύρους Πανεπιστήμιο. Προσφέρει σύγχρονα και υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών, χωρίς γεωγραφικούς ή άλλους χρονικούς περιορισμούς, σε όλες τις βαθμίδες της ανώτατης εκπαίδευσης. Το ΑΠΚΥ εφαρμόζει μεθόδους ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που δεν απαιτούν φυσική παρουσία σε παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης, παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, με προσιτά δίδακτρα και δυνατότητες διεκδίκησης υποτροφιών. Το Πανεπιστήμιό μας είναι ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και τα προγράμματα σπουδών του είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ και οι δυνατότητες που παρέχει για σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, ζωντανές διαλέξεις & τηλεσυναντήσεις, είναι βασικό εργαλείο μάθησης και υποστηρίζει την αλληλεπίδραση και τη δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο, στους φοιτητές και στους καθηγητές. Εξάλλου, η πλατφόρμα στηρίζεται στη λογική προσομοίωσης των συνθηκών μιας συμβατικής τάξης και ως τέτοια, υποστηρίζει τη διδασκαλία και τη μάθηση. Τέλος, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό καθοδηγεί και υποστηρίζει διαρκώς και στοχευμένα τους φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Ειλικρινά, θεωρώ πως το πλέγμα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την παραδοσιακή διδασκαλία των συμβατικών Πανεπιστημίων. Αντιθέτως, το ΑΠΚΥ παρέχει μοναδικές ευκαιρίες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σε όλους, ανεξαιρέτως.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.