Η Κομισιόν δεν πείστηκε από την κυβέρνηση για την έγκριση του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς για «επιτακτικούς λόγους υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος» . 
Οπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Φιλελευθερος, η Κομισιόν επισημαίνει ότι δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις για αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, αφού ο 31χιλ μήκος αυτοκινητόδρομος θα διασχίσει ένα άθικτο και υψηλής οικολογικής αξίας τοπίο, συμπεριλαμβανομένης της προστατευόμενης περιοχής «Κοιλάδα Έζουσας», ενώ απειλεί εμβληματικά είδη άγριων πτηνών όπως ο σπιζαετός, το διπλογέρακο, ο ζάνος, η κράγκα και η σκαλιφούρτα.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα επιχειρήματα που υποβλήθηκαν απο το Υπουργικό Συμβούλιο, για την έγκριση του σχεδίου «επιτακτικούς λόγους υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος», παρά τις επιπτώσεις στην Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Έζουσας, είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένα και αδικαιολόγητα.

 

Συγκεκριμένα, κατά την Κομισιόν: Η βελτιωμένη πρόσβαση σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές δεν δικαιολογεί αναγκαστικά την κατασκευή αυτοκινητόδρομου, ενώ οι ισχυρισμοί σχετικά με τη σημασία του έργου ενόψει της μελλοντικής επανένωσης της Κύπρου είναι αδύναμοι. Ομοίως, οι ισχυρισμοί ότι ένας αυτοκινητόδρομος είναι αναγκαίος για τον περιορισμό των οδικών ατυχημάτων στον υφιστάμενο δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένοι και δεν είναι αρκετά ισχυροί για να δικαιολογήσουν το σχέδιο IROPI («επιτακτικούς λόγους υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος»)του έργου για δημόσια ασφάλεια. Εξάλλου, δεν αποδεικνύεται με ποιον τρόπο η αρμόδια Αρχή στάθμισε το σχέδιο IROPI που προέβαλε για το έργο σε σχέση με τους στόχους διατήρησης της ΖΕΠ, έτσι ώστε οι λόγοι αυτοί να αντισταθμίσουν την περιβαλλοντική ζημιά.

 

Η Κομισιόν επισημαίνει πως φαίνεται ότι ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας σε έκθεση το 2017 έθιξε παρόμοιες ανησυχίες σχετικά με τα συνολικά οφέλη του αυτοκινητοδρόμου και την αιτιολόγησή του σε σχέση με το κυκλοφοριακό φορτίο.

 

Τμήμα του δρόμου που θα ενώνει την Πάφο με το Στρουμπί και επηρεάζει αρνητικά την περιοχή του Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ Κοιλάδα Εζούσας, όπως προβλέπεται από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 15/3/2019.

 

Επιπλέον, φαίνεται ότι οι εναλλακτικές λύσεις δεν έχουν εκτιμηθεί διεξοδικά. Το φάσμα των εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν είναι περιορισμένο, καθότι δεν εξετάζονται μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η απόρριψη άλλων εναλλακτικών λύσεων υποστηρίχθηκε από δέουσα εκτίμηση ώστε να σταθμίζονται ορθά οι υποτιθέμενες αρνητικές επιπτώσεις τους έναντι της προτεινόμενης λύσης.