Δυναμική δράση για την καθαριότητα από την οργάνωση City Friends Club

Με σκυβαλοφόρα οχήματα οργώνουν όλες τις περιοχές της Λεμεσού και ταυτόχρονα προωθούν «πράσινες» πρακτικές ευαισθητοποίησης και οικολογικής συνείδησης των πολιτών

Βασικό ανθρώπινο δικαίωμα του κάθε πολίτη είναι να ζει και να δραστηριοποιείται σε μια καθαρή πόλη και να την αισθάνεται ελκυστική. Αυτό όμως το δικαίωμα δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στο βαθμό που θα έπρεπε στις προτεραιότητες των άμεσα υπευθύνων που είναι βέβαια οι Τοπικές Αρχές και αυτό διαπιστώνεται μέσα από την καθημερινότητα.

Αποτέλεσμα του ελλείμματος που καταγράφεται στο ζήτημα της καθαριότητας είναι να βλέπουμε συχνά να ενεργοποιείται η ιδιωτική πρωτοβουλία, μέσα από τη διοργάνωση στοχευμένων εκστρατειών. Σ’ αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στη Λεμεσό, περιλαμβάνεται και η ίδρυση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης City Friends Club, η οποία διαθέτοντας ένα στόλο με πράσινα σκυβαλοφόρα οχήματα οργώνει όλες τις περιοχές της πόλης, αλλά και της περιφέρειας με αποκλειστικό στόχο να γίνει η Λεμεσός όσο πιο καθαρή γίνεται.

Το γεγονός ότι αυτή η πρωτοβουλία ανήκει σε κάποιους ξένους που επέλεξαν τη Λεμεσό για μόνιμο τόπο διαμονής και επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Ιδρύτρια του Οργανισμού είναι η Anna Gubareva, η οποία αναφέρει ότι η ιδέα του City Friends Club προέκυψε από την ανάγκη προστασίας της Λεμεσού και γενικότερα της Κύπρου, στη βάση της οικολογίας. Αποτελεί ένα οικολογικό επιχείρημα που στοχεύει στην αντιμετώπιση της διαχείρισης αποβλήτων, διατηρώντας τις γειτονιές καθαρές και ταυτόχρονα συμβάλλοντας στην εμπέδωση από την κοινωνία της ανάγκης για δημιουργία υποδομών για τη διαχείριση των αποβλήτων, την προώθηση «πράσινων» πρακτικών και την καλλιέργεια μιας οικολογικής κουλτούρας στους πολίτες.

Η ομάδα του City Friends Club αναγνωρίζει το πόσο όμορφη πόλη είναι η Λεμεσός, την ίδια όμως στιγμή διαπιστώνει ότι η ποιότητα ζωής των κατοίκων της θα μπορούσε να αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό στην περίπτωση που νέες στρατηγικές θα μπορούσαν να υιοθετηθούν για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της καθαριότητας. Έχουν μια ξεκάθαρη αντίληψη του τι συνιστά ένας οικολογικός τρόπος ζωής, κάτι που καθοδηγεί και τους κύριους πυλώνες ανάπτυξης της Οργάνωσης.

Ενόσω αναμένουν το «πράσινο φως» για να αναλάβουν δράση στους δρόμους της Λεμεσού, ρίχνοντας στη «μάχη» τα σκυβαλοφόρα τους, οι άνθρωποι που αποτελούν το City Friends Club δεν αδρανούν, αλλά αντίθετα δουλεύουν πάνω σε συγκεκριμένα projects με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου της Λεμεσού σε θέματα οικολογίας και καθαριότητας.

Ειδικότερα, οι βασικές κατευθύνσεις ανάπτυξης στις οποίες στρέφεται για φέτος η δράση του City Friends Club είναι ο καθαρισμός της πόλης με κύριο στόχο τα απόβλητα στους δρόμους, η επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση μέσα από συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα για την υλοποίηση ελκυστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την προώθηση της «πράσινης σκέψης» σε παιδιά και ενήλικες και η συνεργασία με άλλες εθελοντικές οργανώσεις ώστε να ενισχύει ο ένας το έργο του άλλου.

Εκτίμηση της Ομάδας είναι ότι τα κύρια προβλήματα καθαριότητας που αντιμετωπίζει η Λεμεσός αφορούν τα κακά συστήματα ελέγχου, αλλά και τους υπερβολικά γεμάτους κάδους απορριμμάτων. Υπάρχουν πολλά εργοτάξια στην πόλη, με αποτέλεσμα σημαντική ποσότητα οικοδομικών απορριμμάτων να απορρίπτεται σε διάφορα σημεία της πόλης, αλλά και σε χωράφια. Από την άλλη, επισημαίνεται ότι η συλλογή των απορριμμάτων δεν είναι αρκετά συχνή, με αποτέλεσμα τα σκουπίδια να διαχέονται παντού από τους ανέμους ή και τους πολλούς γάτους που κινούνται μέσα στην πόλη. Το πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο σε περιοχές με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα.

Για επίλυση ή έστω ελαχιστοποίηση του προβλήματος υποδεικνύεται η ανάγκη υιοθέτησης νέων στρατηγικών όπως:

– Να προστεθούν περισσότεροι κάδοι απορριμμάτων στις περιοχές με έλλειψη κάδων και η αποκομιδή απορριμμάτων να γίνεται συχνότερα σε περιοχές με μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού.

– Οι Αρχές θα μπορούσαν να επιβάλουν αυστηρότερους νόμους και πρακτικές σχετικά με τη ρύπανση.

– Να εφαρμόζονται εκπαιδευτικά προγράμματα για να βοηθήσουν τους πολίτες να κατανοήσουν το εύρος του προβλήματος και να μάθουν για τις πρακτικές μείωσης της μελλοντικής ρύπανσης.

Πεποίθηση της ομάδας του City Friends Club είναι ότι μαζί με τις Τοπικές Αρχές, τα οργανωμένα σύνολα και γενικότερα τον κόσμο της Λεμεσού και έχοντας και την αναγκαία κυβερνητική υποστήριξη, το ζήτημα της ρύπανσης και της προβληματικής καθαριότητας μπορεί να διορθωθεί προς όφελος της ίδιας της πόλης και των πολιτών.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.