Δύο κυπριακά προγράμματα για κλιματική αλλαγή και έξυπνα κτήρια εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του LIFE

Δύο κυπριακά έργα για την προσαρμογή της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και για την ανάπτυξη εργαλείων για έξυπνα κτήρια περιλαμβάνονται στα 168 έργα τα οποία ενέκρινε η Κομισιόν για χρηματοδότηση με συνολικά πέραν των 380 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Ειδικότερα πρόκειται για πρόγραμμα προσαρμογής της γεωργίας σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα (LIFE AgrOassis) στο οποίο η ΕΕ συνεισφέρει 1,394 εκατομμύρια ευρώ από συνολικό προϋπολογισμό 2,327 εκατομμυρίων και για πρόγραμμα ανάπτυξης έξυπνων εργαλείων για έξυπνα κτήρια (SMART SQUARE) στο οποίο η ΕΕ συνεισφέρει 1,945 εκατομμύρια από συνολικό προϋπολογισμό 2,047 εκατομμυρίων

Το πρόγραμμα AgrOassis καλύπτει τον γεωργικό τομέα σε Κύπρο και Ελλάδα, και έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη, ανάδειξη και προώθηση καινοτόμων τεχνικών και προσεγγίσεων για μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την απερήμωση, την ακατάλληλη χρήση της γης και τις πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα εφαρμοστούν επίσης μέτρα για την αναζωογόνηση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας μέσω της δάσωσης υποβαθμισμένων παρυφών αγρών και της υποβοήθησης των επικονιαστών.

Το πρόγραμμα SMART SQUARE εντάσσεται στον τομέα της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια και αφορά την ανάπτυξη εργαλείων για την αύξηση της «ευφυΐας» των κτιρίων (Smart²) με βάση το σύστημα του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας (SRI) της ΕΕ.

Επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθεί μια ανοικτή πλατφόρμα με βάση το cloud (υπολογιστικό νέφος) για αξιολόγηση των κτιρίων με σκοπό τον εντοπισμό οικονομικά αποδοτικών έξυπνων βελτιώσεων, καθώς και παρατηρητήριο για τον SRI με στόχο την παρακολούθηση της προόδου, ενώ θα αναπτυχθεί διαδικασία ελέγχου βάσει του SRI για την προώθηση της τυποποίησης.

Το πρόγραμμα προβλέπει ακόμα τη χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την επίλυση ζητημάτων διαλειτουργικότητας και κυβερνοασφάλειας.

Τα έργα LIFE αποτελούν κεντρικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της επίτευξης του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050, καθώς και της επίτευξης των κλιματικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών της στόχων μέσω της στήριξης της βιοποικιλότητας, την αποκατάστασης της φύσης, της κυκλικής οικονομίας και της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα χρηματοδότηση αποτελεί αύξηση κατά 27% σε σχέση με τη χρηματοδότηση του προηγούμενου έτους και θα κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις άνω των 562 εκατ. ευρώ.

Τα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: φύση και βιοποικιλότητα, κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής, μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

«Η κλιματική κρίση έχει σοβαρές επιπτώσεις στη φύση και στα οικοσυστήματα. Οι ακραίες θερμοκρασίες, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες μπορούν να βλάψουν τη φύση και να εμποδίσουν την ικανότητά της να μας προστατεύει από τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» ανέφερε σχετικά ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, υπεύθυνος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Φρανς Τίμερμανς.

«Γι’ αυτόν τον λόγο, στην COP27, διάφορες χώρες τόνισαν τη σημασία της προστασίας και της αποκατάστασης της φύσης. Με τα έργα LIFE η φιλοδοξία μπορεί να μετατραπεί σε δράση, καθώς ενισχύεται η απαλλαγή από τις εκπομπές CO2 και πραγματοποιούνται απτές αλλαγές» πρόσθεσε.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy