Ζητά μείωση ΜΕΔ και περαιτέρω πωλήσεις δανείων

Συνέχιση του δρακόντειου νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις το οποίο ψηφίστηκε πέρσι τον Ιούλιο (διά χειρός ΔΗΣΥΔΗΚΟ) ζητά η Τρόικα, η οποία χαρακτηρίζει ως «οπισθοδρόμηση» τις αλλαγές οι οποίες εγκρίθηκαν πρόσφατα από τη Βουλή με σκοπό τη μερική βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ της τράπεζας και του δανειολήπτη.

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί οι οποίοι συμμετέχουν στην Τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) εξέδωσαν χθες κοινή ανακοίνωση, σε σχέση με τις διαπιστώσεις του κλιμακίου το οποίο επισκέφθηκε πρόσφατα την Κύπρο στο πλαίσιο της μεταπρογραμματικής εποπτείας.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει συνολικά δέκα συστάσεις, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν τον τραπεζικό τομέα. Όπως αναφέρεται, σημειώθηκε «ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά την εξυγίανση του τραπεζικού τομέα και τη μείωση των ΜΕΔ, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις», αφού η Κύπρος έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ΜΕΔ στην ΕΕ. «Ως εκ τούτου», προστίθεται, «οι προσπάθειες για περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ παραμένουν προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για περαιτέρω πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων».

Αναφέρεται επίσης ότι «οι τροποποιήσεις στο πλαίσιο εκποιήσεων που εγκρίθηκαν από την κυπριακή Βουλή στις 2 Αυγούστου 2019 συνιστούν οπισθοδρόμηση σε σχέση με βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης του Ιουλίου του 2018».

Δημοσιονομικοί κίνδυνοι από προσφυγές δημοσίων υπαλλήλων

Στην έκθεση της Τρόικας σημειώνεται ότι «η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται σταδιακά» και παρατίθενται οι εξής δέκα συστάσεις:

• Συγκράτηση των δημοσίων δαπανών. Αναφέρεται μάλιστα ότι υπάρχουν δημοσιονομικοί κίνδυνοι, οι οποίοι συνδέονται με το ΓεΣΥ, τις προσφυγές για τις αποκοπές στο δημόσιο και ενδεχόμενες υποχρεώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

• Μείωση των ΜΕΔ και περαιτέρω πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων.

• Αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων του σχεδίου Εστία και ταχεία εκποίηση σε περίπτωση εκ νέου αθέτησης των υποχρεώσεων του δανειολήπτη.

• Ταχεία ολοκλήρωση της σύστασης της ΚΕΔΙΠΕΣ.

• Ανησυχίες για τις υψηλές λειτουργικές δαπάνες και τη χαμηλή κερδοφορία των τραπεζών.

• Αντιμετώπιση των ανεπαρκειών στο δικαστικό σύστημα για αποτελεσματική εφαρμογή των εκποιήσεων και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εκτέλεσης των απαιτήσεων.

• Δημιουργία αξιόπιστου και διαφανούς συστήματος για την έκδοση και μεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας.

• Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, απλούστευση των διαδικασιών για την εξασφάλιση αδειών οικοδόμησης και καθιέρωση ταχείας έγκρισης για στρατηγικές επενδύσεις.

• Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Παρακολούθηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων του ΓεΣΥ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου