Εµπόρευµα: Μορφές Αξίας (2)

Στη διαδικασία ανταλλαγής δύο εµπορευµάτων το προϊόν της προσωπικής εργασίας διαδραµατίζει ρόλο ισοδύναµου και από τη στιγµή της ανταλλαγής η προσωπική εργασία «πιστοποιεί» ότι δαπανήθηκε κοινωνική εργασία

Η αξία χρήσης του ισοδύναµου εµπορεύµατος εκφράζει την αξία του άλλου εµπορεύµατος. Εάν π.χ. το τσεκούρι εξοµοιώνεται µε το πρόβατο, αυτό σηµαίνει ότι η αξία του τσεκουριού εκφράζεται µέσω της αξίας χρήσης του προβάτου. Το πρόβατο µπορεί να είναι ισοδύναµο γιατί έχει διαφορετική αξία χρήσης από το τσεκούρι.

Στη συγκεκριµένη ανταλλαγή εµπορευµάτων η αξία χρήσης του προβάτου ως ισοδύναµου εµπορεύµατος αποδεικνύει ότι το τσεκούρι είναι φορέας αξίας. Εποµένως, η αξία ενός εµπορεύµατος µπορεί να εκφραστεί µόνο µέσω της αξίας χρήσης ενός άλλου εµπορεύµατος. Στην πρωτόγονη εποχή, που κυριαρχούσε η τυχαία ανταλλαγή προϊόντων, δεν υπήρχε κάποιο προκαθορισµένο εµπόρευµα, που να διαδραµατίζει το ρόλο του ισοδύναµου, αλλά κατά καιρούς αυτός ο ρόλος ανήκε σε διάφορα εµπορεύµατα.

Η απλή µορφή της αξίας, χαρακτηριστικό της τυχαίας ανταλλαγής εµπορευµάτων, καταδεικνύει ότι η σχέση µεταξύ διαφόρων ιδιοκτητών, µεµονωµένων παραγωγών εµφανίζεται µόνο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής προϊόντων τους. Η δε εργασία τους δεν µπορεί να εκφραστεί διαφορετικά παρά ως εξίσωση ενός εµπορεύµατος µε ένα άλλο.

Έτσι παρατηρείται ότι η συγκεκριµένη εργασία ενός παραγωγού στη διαδικασία ανταλλαγής γίνεται µορφή εµφάνισης της αφηρηµένης εργασίας. Στο παράδειγµά µας κατά την ανταλλαγή του τσεκουριού µε το πρόβατο η συγκεκριµένη εργασία του κτηνοτρόφου αποτελεί µέσω έκφρασης της κοινωνικής αφηρηµένης εργασίας.

Η εργασία λοιπόν του παραγωγού τσεκουριού και η εργασία του κτηνοτρόφου αποτελούν προσωπική εργασία παραγωγών -µεµονωµένων ιδιοκτητών. Όµως στη διαδικασία της ανταλλαγής των δύο αυτών εµπορευµάτων το προϊόν της προσωπικής εργασίας του κτηνοτρόφου διαδραµατίζει ρόλο ισοδύναµου, δηλ. εµφανίζεται άµεσα ως προϊόν της κοινωνικής εργασίας. Από τη στιγµή δε της ανταλλαγής η προσωπική εργασία του κτηνοτρόφου «πιστοποιεί» ότι για την κατασκευή του τσεκουριού δαπανήθηκε επίσης κοινωνική εργασία. Άρα η προσωπική εργασία κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής εµφανίζεται ως προσωποποίηση της κοινωνικής εργασίας.

Με αυτόν τον τρόπο οι εσωτερικές αντιφάσεις, περικλειόµενες στο εµπόρευµα και στην εργασία, που παράγει το εµπόρευµα, στη διαδικασία της ανταλλαγής βρίσκουν την εξωτερική τους έκφραση. Στη δοσµένη διαδικασία δύο διαφορετικές ιδιότητες ενός εµπορεύµατος και της εργασίας, που το παράγει λες και διαχωρίζονται η µία από την άλλη, τοποθετούµενες σε διαφορετικούς πόλους.

Το εµπόρευµα στη σχετική µορφή αξίας του εµφανίζεται ως αξία χρήσης, ως προϊόν συγκεκριµένης προσωπικής εργασίας, ενώ το εµπόρευµα, που διαδραµατίζει ρόλο ισοδύναµου, ενσαρκώνει την κοινωνική αφηρηµένη εργασία.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.