€1.5 εκ. το κόστος συντήρησης της Πλατείας ΕλευθερίαςΣτο 1,5 εκατομμύριο ευρώ υπολογίστηκε το κόστος συντήρησης της Πλατείας Ελευθερίας. Κι όμως θεωρείται χαμηλό. Παρά το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε για το σχετικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε, εντούτοις δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να ακυρωθεί. Η Επιτροπή Προσφορών πέραν της ακύρωσης του διαγωνισμού, αποφάσισε όπως ο Δήμος Λευκωσίας διαβουλευθεί με πιθανούς ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σχετικά με εισηγήσεις για διαφοροποίηση των όρων του διαγωνισμού, οι οποίοι να υποβληθούν για εξέταση στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών που συνήλθε για να εξετάσει και να αξιολογήσει το γεγονός ότι καμία εταιρεία δεν υπέβαλε προσφορά και όπως συνάδουν οι πληροφορίες που προέκυψαν από σχόλια ενδιαφερομένων, αλλά και τη συντονίστρια της Σύμβασης που ερχόταν σε καθημερινή επαφή με ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, οι τελευταίοι δήλωσαν πολλές φορές ότι θεωρούσαν τον προϋπολογισμό της σύμβασης χαμηλό.

Επιπρόσθετα, ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ζήτησαν τη δέσμευση του Δήμου Λευκωσίας ότι αν η ανάδοχος εταιρεία δεν παρουσιάσει σοβαρά λάθη και παραλείψεις κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων χρόνων, να προχωρήσει στην ανάθεση στην ίδια εταιρεία για τα επόμενα πέντε χρόνια, χωρίς δικαίωμα να αρνηθεί. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε για σύμβαση πέντε ετών και με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα πέντε χρόνια.

Ταυτόχρονα, επισημάνθηκε από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για ένα μοναδικό έργο που δεν έχει αναληφθεί ξανά και κανείς δεν ξέρει πώς θα λειτουργήσει, οι εταιρείες αισθάνονται ότι τα ρίσκα είναι μεγάλα και ήθελαν να διασφαλίσουν πως δεν θα έχουν ζημιές.

Αρνητικές και απρόβλεπτες οι επιπτώσεις στο έργο

Ως ύψιστης σημασίας χαρακτήρισε η Επιτροπή Αξιολόγησης να λειτουργήσει η συντήρηση και διαχείριση του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας μετά την ολοκλήρωσή της, διαφορετικά οι επιπτώσεις για το ίδιο το έργο, αλλά και για την εικόνα του δήμου θα είναι πολύ αρνητικές και απρόβλεπτες, όπως υπογράμμισε η Επιτροπή.

Με γνώμονα το πιο πάνω εισηγήθηκε την προσπάθεια διατήρησης του αρχικού προϋπολογισμού του 1.25 – 1.5 εκατομμύριο πλέον ΦΠΑ ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω οικονομικά ο δήμος, τη διαβούλευση με οικονομικούς φορείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον ώστε να διαφανούν οι πραγματικοί λόγοι που δεν έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.

Επιπρόσθετα προτάθηκε και έλαβε έγκριση η προκήρυξη νέου διαγωνισμού μετά την τροποποίηση των εγγράφων, εφόσον εξασφαλιστεί και η έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε με εκτιμώμενη αξία 1.25 – 1.5 εκατομμύρια πλέον ΦΠΑ για πέντε χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα πέντε χρόνια.

Άννα Μισιαούλη