2.500 χειρουργικές επεμβάσεις τα απογεύματα στα κρατικά νοσηλευτήρια

Με την παραδοχή, όπως ακριβώς αναφέρεται στην πρόταση που κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι «λόγω του τρόπου λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων στο πλαίσιο του δημοσιοϋπαλληλικού ωραρίου υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής σε χειρουργικές επεμβάσεις και διαγνωστικές εξετάσεις, έχοντας αρνητική επίδραση στην εικόνα της δημόσιας υγείας, αφού το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας τείνει να υποβαθμισθεί δεδομένης της αδυναμίας για άμεση εξυπηρέτηση των δικαιούχων ασθενών και γρήγορης πρόσβασής τους σε χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες, απότοκο του μεγάλου χρόνου αναμονής», ο Υπουργός Υγείας ζήτησε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο τη συνέχιση του προγράμματος αγοράς υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και την παροχή κινήτρων προς τους επαγγελματίες υγείας του δημόσιου.

Το Υπουργικό έδωσε το πράσινο φως στην πρόταση του κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου εγκρίνοντας κονδύλι ύψους €11.603.927,75. Τα €7.373.340 αφορούν την αγορά υπηρεσιών, τα €3.425.002,75 την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού στον δημόσιο τομέα και οι €805.585 την εξυπηρέτηση ασθενών κατά τις απογευματινές ώρες από τα εξωτερικά ιατρεία.

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί την 31η Ιανουαρίου 2019 σε ό,τι αφορά την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα και την 31η Δεκεμβρίου σε σχέση με την υπερωριακή απασχόληση των γιατρών του δημοσίου.

Η αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες

Στην πρόταση γίνεται σαφές ότι η αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα θα γίνεται είτε μέσω νοσηλευτηρίων με τα οποία το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει σε συμφωνία και έχουν καθοριστεί τα απαιτούμενα ποσά είτε μέσω νοσηλευτηρίων τα οποία δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι τυχόν διαφορές στην τιμή θα καλύπτονται από τον ίδιο τον ασθενή. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει στην αγορά:

■ 1.700 επεμβάσεων καταρράκτη

■ 1.580 εξετάσεων μαγνητικής τομογραφίας

■ 4.000 εξετάσεων αξονικής τομογραφίας

■ 18.712 εξετάσεων υπερηχογραφίας άνω και κάτω κοιλίας, θυρεοειδούς και μαστού

■ 1.389 τεστ Παπανικολάου

■ 906 επεμβάσεων ολικής αρθροπλαστικής γόνατος

■ 1.561 κολονοσκοπήσεων και

■ 362 γαστροσκοπήσεων

2.500 χειρουργικές επεμβάσεις στα νοσοκομεία

Σε σχέση με την υπερωριακή απασχόληση των γιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια, το πρόγραμμα αφορά 2.500 περίπου χειρουργικές επεμβάσεις διαφόρων ειδικοτήτων και 5.000 εξετάσεις ασθενών από τα εξωτερικά ιατρεία, τα οποία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και κατά τις απογευματινές ώρες.

Στην πρόταση αναφέρεται ρητώς ότι το προσωπικό που θα απασχολείται στο πλαίσιο του προγράμματος θα αξιολογείται και οι γιατροί που θα συμμετέχουν θα πρέπει να παρουσιάζουν αυξημένη παραγωγικότητα και κατά τις εργάσιμες ώρες.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκόπτονται τα ποσά της αποζημίωσης που δικαιούνται για την υπερωριακή τους εργασία.

Μαρίνα Κουμάστα