14 εκατ. ευρώ διαγωνισμοί κατέληξαν όλοι στην ίδια εταιρεία

 

Πάρτι με κονδύλια τα οποία αφορούν την προώθηση του χαλλουμιού και γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες και στην εσωτερική αγορά, καταγράφει έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Η έκθεση αφορά τέσσερα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και συγκεκριμένα το «Πρόγραμμα ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων σε Τρίτες Χώρες – Snack a fruit», το «Pan-Dora/It’s from Europe», το «Πρόγραμμα ενημέρωσης και προώθησης νωπής πατάτας στην εσωτερική αγορά, Γερμανία, Αυστρία και Βέλγιο» και το «Πρόγραμμα προώθησης χαλλουμιού σε Τρίτες Χώρες, ΗΠΑ-Κίνα-Αυστραλία». Όπως αναφέρεται, για τα πιο πάνω προγράμματα έγινε έρευνα στην οποία διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής:

• Προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί με συνολική εκτίμηση δαπάνης ύψους 14 εκατ. ευρώ, οι οποίοι κατακυρώθηκαν όλοι στην ίδια εταιρεία.

• Παρά το γεγονός ότι οι διαγωνισμοί ήταν ανοικτοί, περιλήφθηκε όρος ο οποίος απέκλειε αυτόματα όλα τα διαφημιστικά γραφεία της Κύπρου και έδινε προβάδισμα στα γραφεία από την Ελλάδα. Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, υπήρχε δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου ώστε να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός, αλλά «η αρμόδια Αρχή περιορίστηκε στη θεωρητική τήρηση του γράμματος του Νόμου, χωρίς να την απασχολήσουν οι λόγοι της περιορισμένης συμμετοχής στους διαγωνισμούς».

• Στους τρεις από τους τέσσερις διαγωνισμούς υποβλήθηκαν μόνο δύο προσφορές, ενώ στον τέταρτο υποβλήθηκε μόνο μία.

• Υπάρχουν υπόνοιες για προσυνεννόηση των προσφοροδοτών. Ενδεικτικά σε μία περίπτωση διαπιστώθηκε ότι διευθυντικό στέλεχος του ενός προσφοροδότη ενεργούσε ως μόνιμος αντιπρόσωπος βουλγάρικης εταιρείας, η οποία συνήψε συμφωνία υπεργολαβίας με τον άλλο προσφοροδότη.

• Υπάρχουν «ερωτηματικά όσον αφορά την αυθεντικότητα» έντεκα συμβάσεων που συνήφθησαν μεταξύ της εταιρείας, η οποία κέρδισε την προσφορά και ενός υπεργολάβου, αφού φέρουν διαφορετικές ημερομηνίες, αλλά είναι σφραγισμένες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και η υπογραφή του εκπρόσωπου του υπεργολάβου είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο της σφραγίδας.

• Διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία η οποία ανέλαβε την αξιολόγηση της πρώτης φάσης του προγράμματος για το χαλλούμι, έχει ιδιάζουσα σχέση με τους υπεργολάβους. Μάλιστα η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει ότι «προκύπτει ο κίνδυνος αυτοανασκόπησης και, κατά συνέπεια, τα συμπεράσματα της έκθεσης αξιολόγησης δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αξιόπιστα».

Ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα

Σύμφωνα με την έκθεση, για ένα από τα πιο πάνω προγράμματα («Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες»), το ποσό της πληρωμής κρίθηκε ως μη επιλέξιμο από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ως εκ τούτου, «κατά πάσα λογική πιθανότητα θα απαιτηθεί από την ΕΕ η ανάκτηση της δαπάνης, γεγονός που θα έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στη Δημοκρατία». Μάλιστα η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται στις αρμόδιες Αρχές «όπως προωθήσουν διαδικασία για τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας, ώστε να διαφανεί κατά πόσον προκύπτουν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου