Φωτογραφία: Παύλος Βρυωνίδης

 

• ΥΠΟΙΚ: Αναγκαία για παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του αδειούχου

Στην πρόσληψη ιδιώτη επόπτη για παρακολούθηση των εργασιών ανέγερσης του καζίνο-θέρετρου στη Λεμεσό, προχωρεί το Υπουργείο Οικονομικών. Για το σκοπό αυτό μάλιστα κατέθεσε αίτημα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους 190 χιλ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2019.

Σύμφωνα με σχετικό σημείωμα η πρόσληψη επόπτη κρίνεται αναγκαία για υποστήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής, σχετικά με την παρακολούθηση των εργασιών ανέγερσης και, ιδιαίτερα, την τήρηση των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τον αδειούχο αναφορικά με το ύψος της επένδυσης, το εύρος των κατασκευών και τους χρόνους υλοποίησης.
Εν τω μεταξύ στο σημείωμα αναφέρεται ότι «οι οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση του καζίνο έχουν ήδη αρχίσει, χωρίς την κατάλληλη παρακολούθηση» και για το λόγο αυτό ζητείται η αποδέσμευση του ποσού με τη μορφή του κατεπείγοντος, ώστε να προωθηθεί η πρόσληψη του ιδιώτη επόπτη.

Όσον αφορά τα καθήκοντα τα οποία θα αναλάβει ο επόπτης, σ’ αυτά περιλαμβάνονται η παραλαβή μηνιαίων εκθέσεων από τον αδειούχο και η ετοιμασία δικής του μελέτης με παρατηρήσεις, η οποία θα κατατίθεται στη Συντονιστική Επιτροπή, η παρακολούθηση των μηνιαίων διευθυντικών συναντήσεων του αδειούχου και η επιτόπου επιθεώρηση των εργασιών, όπως και η παρακολούθηση των εκθέσεων προόδου του αδειούχου και η αξιολόγηση της ποιότητάς τους.

Το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να εξεταστεί σήμερα Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.