Αίτημα από το Υπουργείο Οικονομικών προς τη Βουλή για την πρόσληψη συμβούλων

Στην πρόσληψη συμβούλων για το ΧΑΚ και τις Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης, προχωρεί το Υπουργείο Οικονομικών.

Μάλιστα για το σκοπό αυτό κατέθεσε αίτημα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για την αποδέσμευση 550 χιλ. ευρώ (200 χιλ. ευρώ και 350 χιλ. ευρώ αντίστοιχα). Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα, το κονδύλι για το ΧΑΚ προορίζεται για την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, που αφορά την πρόσληψη ανεξάρτητου συμβούλου με εκτενή εμπειρογνωμοσύνη, ο οποίος θα ετοιμάσει μελέτη για τον εντοπισμό, ανάλυση και αξιολόγηση των εφικτών στρατηγικών επιλογών για το ΧΑΚ.

zxΣημειώνεται μάλιστα ότι η αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν έχει ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα έχουν γνωστοποιηθεί ήδη στους ενδιαφερόμενους προσφοροδότες.

Σε ό,τι αφορά τις Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης αναφέρεται ότι το κονδύλι προορίζεται για την πρόσληψη συμβούλου, ο οποίος θα ετοιμάσει μελέτη. Σημειώνεται μάλιστα ότι το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε ήδη στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 31η Ιανουαρίου 2019. Σημειώνεται ότι τα δύο πιο πάνω κονδύλια αποδεσμεύτηκαν ξανά από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Συγκεκριμένα το κονδύλι για το ΧΑΚ αποδεσμεύτηκε στις 13 Ιουλίου 2018 και το κονδύλι για τις Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης στις 22 Οκτωβρίου 2018. Ωστόσο οι υπό αναφορά δαπάνες δεν πραγματοποιήθηκαν εντός του 2018 και ως εκ τούτου απαιτείται εκ νέου η γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Μας έχεις Like στο Facebook ;