Εφαρμογή Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων

Την εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων υπενθυμίζει την Τετάρτη στους εργοδότες και στους εργαζόμενους το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενόψει της θερινής περιόδου.

Σε ανακοίνωσή του, το ΤΕΕ τονίζει εκ νέου πως οι κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένοι, ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών που ενδέχεται να επικρατήσουν κατά τους επόμενους μήνες.

Σημειώνει ότι για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους, οι εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να εφαρμόζουν τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014 και 2020, τα οποία είναι διαθέσιμα, μαζί με σχετική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Σύμφωνα με το αρμόδιο Τμήμα «στόχος του Κώδικα Πρακτικής είναι να βοηθήσει τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα να εφαρμόζουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας, προκειμένου να αποφεύγονται ή να μειώνονται σε αποδεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση των εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους και να δημιουργείται ένα ασφαλές, υγιεινό και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον».

Στον Κώδικα προνοείται, μεταξύ άλλων, όπως τόσο οι εργοδότες όσο και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα μετρούν τις παραμέτρους που συμβάλλουν στον θερμικό φόρτο, όπως τη θερμοκρασία αέρα και τη σχετική υγρασία ή / και παρακολουθούν τα δελτία καιρού και τις προβλέψεις του Τμήματος Μετεωρολογίας και αναλόγως να ρυθμίζουν τις εργασίες τους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα και επαρκή μέτρα για την αποφυγή ή μείωση της θερμικής καταπόνησης.

Για τεκμηρίωση της παρακολούθησης των συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας, καθώς και της απαιτούμενης αλλαγής εργασίας/ανάπαυσης και άλλων μέτρων, οι εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να καταγράφουν τις πιο πάνω μετρήσεις και τα μέτρα στον Πίνακα 14 με τίτλο «Καταγραφή συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας, αλλαγής εργασίας/ανάπαυσης ανά ώρα και μέτρων» όταν επικρατούν συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τη σχετική υγρασία και να ενεργούν σύμφωνα με τον Πίνακα 12 με τίτλο «Επιβαλλόμενη σχέση εργασίας – αλλαγή εργασίας/ανάπαυσης», δηλαδή να μειώνουν ή και να διακόπτουν τις εργασίες που διεξάγουν.

Εξάλλου, το ΤΕΕ για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής του Κώδικα ετοίμασε σύντομο οδηγό Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων, στον οποίο περιγράφονται οι βασικές πρόνοιες του Κώδικα και τα απαιτούμενα μέτρα.

Ο οδηγός περιλαμβάνει οργάνωση του χρόνου εργασίας, ώστε οι βαριές εργασίες να εκτελούνται κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, οργάνωση συχνών μικρών διαλειμμάτων για ανάπαυση σε σκιερό, δροσερό μέρος ή κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο ή σε χώρο όπου γίνεται χρήση ανεμιστήρων, όπου αυτό είναι εφικτό, διαμόρφωση/επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών, όπου τούτο είναι δυνατόν, εναλλαγή των εργαζομένων στην εργασία ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης δραστηριότητας και αποφυγή, όπου είναι εφικτό, των επίπονων εργασιών στο ύπαιθρο κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας (12:00-16:00).

Επίσης, περιλαμβάνει διάθεση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (θερμοκρασίας 10 – 15οC), χορήγηση και χρήση από τους εργαζομένους κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, χρήση από τους εργαζομένους ελαφρών, χαλαρών ειδών ένδυσης που αναπνέουν (όπως είδη από βαμβάκι) και χρήση κατάλληλων γυαλιών ηλίου, αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων ή ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάποσης οινοπνευματωδών ή καφεϊνούχων ποτών και κατάρτιση των εργαζομένων.

Συστήνει ακόμα οι εργαζόμενοι με προβλήματα υγείας, όπως καρδιοαγγειακά ή άλλα νοσήματα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και συμβουλεύονται τον ιατρό τους όταν ενδέχεται να εκτεθούν σε θερμική καταπόνηση.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy