Εφαρμογή νέου νομικού πλαισίου ελέγχου ανυψωτικών μηχανήματων από το Σεπτέμβριο

Την πλήρη εφαρμογή των νέων κανονισμών για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο των ανυψωτικών μηχανημάτων από την 1η Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Όπως αναφέρεται, στόχος της νέας νομοθεσίας είναι η προστασία των εργαζομένων από ατυχήματα και η πρόσβαση των εργοδοτών και ιδιοκτητών σε ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα ελέγχου και συντήρησης.

Σημειώνεται πως οι έλεγχοι των Ανυψωτικών Μηχανημάτων θα γίνονται πλέον από ιδιώτες Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανυψωτικών Μηχανημάτων, οι οποίοι, όντες απόφοιτοι τεχνικών κατευθύνσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πέρασαν τους τελευταίους μήνες από διαδικασία έγκρισης στην οποία κλήθηκαν να αποδείξουν τις γνώσεις και την πείρα τους, μεταξύ άλλων με γραπτή εξέταση.

Συμπληρώνεται πως το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναμένεται να δημοσιεύσει σχετικό Διάταγμα στην Επίσημη Εφημερίδα Δημοκρατίας και θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Μητρώο με τα στοιχεία επικοινωνίας των Ελεγκτών.

Στην ανακοίνωσή του το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρει επίσης πως στους συνήθεις τύπους γερανών (γερανοί τύπου πύργου, γερανογέφυρες, κινητοί γερανοί κ.ά.) που επιθεωρούνται με την υφιστάμενη νομοθεσία, προστίθενται και νέα ανυψωτικά μηχανήματα όπως περονοφόρα (forklift), ανυψωτικά για την ανύψωση προσώπων, αντλίες σκυροδέματος (πόμπες μπετού), αναβατόρια, γερανοί φόρτωσης οχημάτων (παπαγαλάκια), γερανοί ρυμούλκησης οχημάτων, χειροκίνητα ανυψωτικά (παλάγκα), καθώς και τα παρελκόμενά τους, ενώ καλεί τους ιδιοκτήτες τέτοιων μηχανημάτων να απευθύνονται στους εξουσιοδοτημένους ελεγκτές για έλεγχο.

Σημειώνεται ακόμη ότι για όλους τους γερανούς που ήδη έχει εκδοθεί «Έκθεση Επιθεώρησης Γερανού» από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αυτή ισχύει μέχρι τη λήξη της, ενώ μετά τις 15.8.2022 το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν θα εκδίδει νέες Εκθέσεις Επιθεώρησης Γερανών.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.