Η περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς είναι εύφορη και αρκετοί κάτοικοι ασχολούνται με τις γεωργικές καλλιέργειες εσπεριδοειδών και εξωτικών φρούτων, τα οποία ευδοκιμούν λόγω των κλιματολογικών συνθηκών.

Η εισαγωγή προϊόντων από το εξωτερικό και η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου δυσκολεύουν ωστόσο τις προσπάθειες για αγροτική ανάπτυξη στην περιοχή που θεωρείται από τις πιο εύφορες στον τόπο μας.

Σε πρόσφατη επίσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ροστόφ, οι άνθρωποι της ρωσικής πόλης επέδειξαν καλή διάθεση για να βοηθήσουν την Πόλη Χρυσοχούς ποικιλοτρόπως. Ενδιαφέρθηκαν να μάθουν για τα προϊόντα που παράγει η περιοχή έτσι ώστε να εισάγουν και να τα διοχετεύσουν στη ρωσική αγορά.

Ωστόσο κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε πως αυτό είναι οικονομικά ασύμφορο. Στο Ροστόφ, σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες, συμφέρει η εμπορική σχέση με την Τουρκία, η οποία είναι πιο μπροστά από εμάς στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Στο Ροστόφ υπάρχει εργοστάσιο, σύμπραξη Ρώσων και Τούρκων επιχειρηματιών.

Ερχονται π.χ. τα πορτοκάλια από την Τουρκία με τρένα και συσκευάζονται στο εργοστάσιο για να διοχετευτούν αργότερα στην αγορά της Ρωσίας. Η διαδρομή Πόλης – Ρωσίας είναι οικονομικά ασύμφορη.

Κλάδος Γεωπονίας στην Τεχνική Σχολή

Εδώ και πολλά χρόνια, οι άνθρωποι της περιοχής ζητούν να δημιουργηθεί μια Γεωργική Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης στην Πόλη.

Να σημειώσουμε ότι το ένα σκέλος του αιτήματός τους φαίνεται να ικανοποιείται αφού στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας για επέκταση της Τεχνικής Εκπαίδευσης αποφασίστηκε όπως στην Τεχνική Σχολή της Πόλεως Χρυσοχούς λειτουργήσει από την επόμενη σχολική χρονιά 2015-2016 νέος κλάδος Γεωπονίας. Θα ανεγερθούν θερμοκήπια και θα δημιουργηθεί η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Οι νέες υποδομές αναμένεται να παραδοθούν τον Σεπτέμβριο του 2015.

Η Πόλη ζητά επίσης και ένα πανεπιστημιακό τμήμα, μια Σχολή. Θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο θα έρθει ένας αριθμός φοιτητών στην περιοχή οι οποίοι θα δώσουν ανάσα και ζωή, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες. Επίσης, θα φοιτήσουν στη Σχολή και αρκετοί νέοι της περιοχής οι οποίοι αναγκάζονται να πάνε στη Λευκωσία ή στο εξωτερικό για να σπουδάσουν.

Θεωρούν ότι μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο Τμήμα που να έχει σχέση και με τις ανάγκες της περιοχής π.χ. για Αλιεία, για Περιβάλλον, για Γεωπονία κλπ.