Με το μηχανογραφικό σύστημα του Κτηματολογίου ενώθηκαν οι τράπεζες με τον νεό χρόνο ενώ απο την 1η Φεβρουαρίου θα μπορούν να διαγράφουν υποθήκες και σε μεταγενέστερο στάδιο θα μπορούν να εγγράψουν υποθήκες ως εξασφάλιση δανείου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του StockWatch, , οι τράπεζες θα μπορούν από την 1η Φεβρουαρίου να διεκπεραιώνουν διαγραφές ακίνητης εξασφάλισης (υποθήκης) και «αυτή θα είναι η πρώτη φάση της πρόσβασης των τραπεζών στο συγκεκριμένο σύστημα του κτηματολογίου», δήλωσε ο διευθυντής του Κτηματολογίου.

Σημειώνει ότι στο πλαίσιο τη δεύτερης φάσης θα δοθεί η δυνατότητα των τραπεζών να διεκπεραιώνουν, όχι μόνο τη διαδικασία διαγραφής των υποθηκών ακινήτων, αλλά να έχουν την πρόσβαση και τη δυνατότητα να κάνουν και τις εγγραφές.

«Μας πήρε δύο ολόκληρα χρόνια για να εφαρμοστεί αυτό το σύστημα ώστε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να έχουν απευθείας πρόσβαση στο σύστημα εγγραφής και διαγραφής ακινήτων πελατών δανειοληπτών τους», παρατήρησε ο κ. Σωκράτους ο οποίος εξήρε το θετικό ρόλο που διαδραμάτισε επί του θέματος ο σύνδεσμος τραπεζών.

Με βάση τη διαδικασία που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα, θα έπρεπε λειτουργοί των τραπεζών να επισκέπτονται τα επαρχιακά γραφεία του κτηματολογίου για να συμπληρώσουν τις αιτήσεις, να τις καταθέτουν και να αναμένουν το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να κρατήσει πολλές εβδομάδες.

Η εξέλιξη αυτή, όπως τονίζει ο κ. Σωκράτους, δεν ευνοεί μόνο το κτηματολόγιο ή τις τράπεζες, αλλά ευνοεί κυρίως την αγορά.