Έγινε… συνήθεια η αύξηση της ανεργίας στην Κύπρο

Αύξηση παρουσίασε η ανεργία τον Νοέμβριο τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2022, έφτασε τα 15.309 πρόσωπα.

Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Νοέμβριο 2022 αυξήθηκε στα 14.121 πρόσωπα σε σύγκριση με 13.768 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021 σημειώθηκε αύξηση 1.332 προσώπων ή 9,5% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 889), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (αύξηση 397), της μεταφοράς και αποθήκευσης (αύξηση 81), της δημόσιας διοίκησης και άμυνας (αύξηση 80) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (αύξηση 60).

 

20221205 STATISTIKH ANERGOI

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

 

 

 

2022

 

 

Νοέμβριος

15.309

14.121

Οκτώβριος

11.183

13.768

Σεπτέμβριος

11.610

13.616

Αύγουστος

14.961

14.072

Ιούλιος

14.145

13.740

Ιούνιος

12.332

13.451

Μάιος

10.586

13.111

Απρίλιος

11.664

13.169

Μάρτιος

13.818

13.294

Φεβρουάριος

15.364

13.373

Ιανουάριος

15.430

13.259

2021

 

Δεκέμβριος

14.800

13.039

Νοέμβριος

13.977

12.769

Οκτώβριος

10.974

12.892

Σεπτέμβριος

11.324

12.841

Αύγουστος

16.281

16.148

Ιούλιος

18.950

19.076

Ιούνιος

26.694

27.754

Μάιος

31.287

34.476

Απρίλιος

32.186

33.317

Μάρτιος

32.933

31.458

Φεβρουάριος

32.789

30.676

Ιανουάριος

32.333

29.636

2020

 

Δεκέμβριος

33.382

29.736

Νοέμβριος

32.968

29.239

Οκτώβριος

31.487

37.393

 

Πίνακας 2
Nace Αναθ. 2 Οικονομική Δραστηριότητα Εγγεγραμμένοι Άνεργοι(πραγματικά στοιχεία)
Νοέμβριος     2021 Οκτώβριος     2022 Νοέμβριος     2022
A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 77 86 74
B Ορυχεία και Λατομεία 16 9 10
C Μεταποίηση 824 718 784
D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 8 10 10
E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 47 36 27
F Κατασκευές 1020 1.005 1.028
G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 2.375 2.031 2.239
H Μεταφορά και Αποθήκευση 517 370 598
I Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 3.655 1.319 4.544
J Ενημέρωση και Επικοινωνία 335 394 395
K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 748 1.122 1.145
L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 116 101 132
M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 836 816 814
N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 586 485 640
O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 647 708 727
P Εκπαίδευση 360 396 367
Q Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 286 340 342
R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 302 183 302
S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 301 233 302
T Δραστηριότητες Νοικοκυριών 19 17 21
U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων 9 8 5
Νεοεισερχόμενοι 893 796 803
Σύνολο 13.977 11.183 15.309

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά στα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι, λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναϋπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έγινε αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.

Πρόσφατες Μεθοδολογικές Αλλαγές

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, από την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021, τερματίστηκε η αυτόματη ανανέωση των εγγραφών και η διαδικτυακή πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενεργοποιήθηκε για να επιτρέπει την εγγραφή νέας αίτησης για εξεύρεση εργασίας, την ανανέωση της, όπως επίσης και την καταχώριση κενής θέσης εργασίας. Η νέα αυτή ρύθμιση, η οποία αξιολογείται από το Τμήμα Εργασίας, ενδεχομένως να επηρεάζει τη σύγκριση των μηνιαίων στοιχείων ανεργίας που καταγράφονται μέσω της νέας αυτής διαδικασίας με τα στοιχεία που καταγράφονταν από τις προηγούμενες διαδικασίες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, Αναθ. 2 (NACE Αναθ. 2).

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy