Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Δια Βίου Μάθησης 2021 – 2027 από το Υπουργικό

Την Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης για τα έτη 2021 – 2027 ενέκρινε την Παρασκευή το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε δηλώσεις του, μετά από τη συνεδρία, ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου είπε ότι σύμφωνα με την έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το ποσοστό συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ήταν στην Κύπρο 42,3% το 2011, σε σύγκριση με 40,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σημείωσε ότι βελτιώθηκε φτάνοντας σε 48,1% το 2016, σε σύγκριση με 44,4% στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας τόσο στην ΕΕ όσο και στην Κύπρο υπήρξε πρόοδος μεταξύ 2011 και 2016, ωστόσο, ανέφερε «στην Κύπρο η πρόοδος ήταν μεγαλύτερη».

Ο κ. Προδρόμου είπε ότι «εκεί που θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία είναι στη συμμετοχή ενηλίκων, από 25 μέχρι 64 ετών, όπου το ποσοστό συμμετοχής στην Κύπρο παραμένει χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ».

Εξάλλου, ο κ. Προδρόμου είπε πως «η δια βίου μάθηση, κάπως αθέατη, δεν παύει να είναι μια σημαντική παράμετρος για την κοινωνική πρόοδο, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας».

Αναφερόμενος στην πρώτη φάση της ανάπτυξης της Στρατηγικής, είπε πως έγινε έρευνα και διαβουλεύσεις, για να συμπληρώσει πως εξετάστηκαν περισσότερα από 100 έγγραφα πολιτικής και εκθέσεις και περισσότερες από 50 επιστημονικές θεωρήσεις σε άρθρα και σχετικές μελέτες.

Επίσης, είπε πως πραγματοποιήθηκαν 35 συνεντεύξεις και έγιναν 17 εσωτερικές και εξωτερικές συνεδριάσεις, καθώς και επισκέψεις εργασίας στην Εσθονία, την Αυστρία και τη Σλοβενία.

Στο μεταξύ, σημείωσε ότι στις σχετικές διαβουλεύσεις για τη στρατηγική δια βίου μάθησης συμμετείχαν 32 δημόσιες Αρχές, ευρωπαϊκές Υπηρεσίες, πανεπιστήμια, ανεξάρτητα ιδρύματα και κοινωνικοί εταίροι.

Ο Υπουργός Παιδείας υποστήριξε ακόμα πως η Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2021-2027 ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, για να προσθέσει ότι ως στρατηγικοί οριζόντιοι πυλώνες που προκύπτουν και από τις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η πράσινη μετάβαση και βιωσιμότητα, η συμπερίληψη και ισότητα, η επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, η υγεία και ευημερία και η κουλτούρα διά βίου μάθησης.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί στον σχεδιασμό της Κύπρου προέκυψαν από την έρευνα, που έγινε κατά την περίοδο Ιουλίου 2020 και Ιουλίου 2021 και είναι η θέσπιση του πλαισίου διακυβέρνησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, που περιλαμβάνει δείκτες απόδοσης και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η μείωση της ανεργίας των νέων και αναβάθμιση δεξιοτήτων/επανειδίκευση των νέων, η αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση και η βελτίωση της επαγγελματικής πρακτικής των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών.

«Τα δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και κατάρτιση δείχνουν μια συγκριτικά καλή κατάσταση στη χώρα μας, αλλά και την πρόοδο που έχει ήδη συντελεστεί στην προηγούμενη περίοδο και που αποτελεί οδηγό για τη μελλοντική πορεία μας», υποστήριξε ο κ. Προδρόμου.

Φοιτητικές χορηγίες σε οικογένειες επαναπατρισθέντων φοιτητών

Εξάλλου, στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Προδρόμου είπε πως εγκρίθηκε η παραχώρηση στο πλαίσιο της πολιτικής για τη φοιτητική χορηγία ενός ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ για φοιτητικές χορηγίες σε οικογένειες επαναπατρισθέντων φοιτητών, όπως επίσης και σε Ελλαδίτες φοιτητές, όπως είναι η συνήθης πρακτική.

Συμπληρωματικός προϋπολογισμός για Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επιπλέον, είπε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους 4,7 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να επιτρέψουν στο Πανεπιστήμιο να αντιμετωπίσει αυξημένες δαπάνες, που έχουν προκύψει.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.