Εγκρίθηκαν οι νέες ποινές σε επιχειρήσεις – Αναλυτικά τα νέα εξώδικα

Με βάση τα τετραγωνικά μέτρα τα νέα εξώδικα - Μέχρι €16.000 οι νέες «καμπάνες»

Με 45 ψήφους υπέρ 6 εναντίον εγκρίθηκε το νομοσχέδιο που  αυξάνει τις εξώδικες ποινές και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα διατάγματα περί λοιμοκάθαρσης.

Εναντίον ψήφισαν οι βουλευτές Παύλος Μυλωνάς, Ζαχαρίας Κουλίας (ΔΗΚΟ), Άννα Θεολόγου (Ανεξάρτητοι), Γιώργος Παπαδόπουλος (Αλληλεγγύη), Χρίστος Χρίστου και Λίνος Παπαγιάννης (ΕΛΑΜ).

Στο αρχικό κείμενο της κυβέρνησης επήλθαν αλλαγές μετά από τροποποιήσεις κομμάτων με στόχο οι ποινές που θα επιβάλλονται να είναι ανάλογες με το μέγεθος της κάθε επιχείρησης και όχι οριζόντια και ισοπεδωτικά σε όλες.

Οι νόμοι δίνουν πλέον τη δυνατότητα στις αρχές που θα ελέγχουν τα υποστατικά να επιβάλλουν εξοχικά πρόστιμα για τις παραβιάσεις ή να οδηγούν στο δικαστήριο τους ιδιοκτήτες, ενώ πλέον μπορεί να επιβληθεί και αναστολή εργασιών της επιχείρησης που παρανομεί.

Η ειδοποίηση για απαγόρευση της χρήσης υποστατικού, της επιχείρησης ή του χώρου, μπορεί να επιβληθεί από τον αστυνομικό ή άλλο λειτουργό που ελέγχει την επιχείρηση για χρονική περίοδο μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες.

Η ειδοποίηση απαγόρευσης μπορεί να αποσυρθεί από το μέλος της Αστυνομίας, κατ’ εντολή του Αρχηγού Αστυνομίας, σε οποιοδήποτε χρόνο.

Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων έχουν δυνατότητα προσφυγής κατά του κλεισίματος της επιχείρησης στον Υπουργό Δικαιοσύνης, εντός επτά ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης απαγόρευσης, με  αίτηση για ανάκληση ή για τροποποίησή της. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, η ειδοποίηση απαγόρευσης εξακολουθεί να ισχύει, εκτός αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ειδοποίηση απαγόρευσης είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται στις προβλεπόμενες στον νόμο ποινές.

Τα μέλη της Αστυνομίας έχουν δικαίωμα να εισέρχονται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε οποιοδήποτε υποστατικό, επιχείρηση ή χώρο όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα στα οποία έχουν εύλογη αιτία να πιστεύουν ότι διαπράττεται αδίκημα με βάση τον νόμο, με εξαίρεση οικιακά υποστατικά για τα οποία απαιτείται η συγκατάθεση του κατόχου τους ή σχετικό διάταγμα δικαστηρίου.

Οι εξοχικές ποινές προνοούν για υποστατικά μέχρι

  • 50 τ.μ. πρόστιμο 500 ευρώ για την πρώτη καταγγελία και 1000 ευρώ για μετέπειτα καταγγελίες.
  • Από 51τ.μ. μέχρι 100 τ.μ. τα αντίστοιχα πρόστιμα είναι 750 ευρώ και 1500 ευρώ.
  • Από 101 τμ μέχρι 200τμ τα πρόστιμα είναι 1500 ευρώ και 3000 ευρώ.
  • Από 201τμ μέχρι 500τμ τα πρόστιμα είναι 4000 ευρώ και 8000 ευρώ
  • και για υποστατικά πέραν των 500τμ τα πρόστιμα είναι 8000 ευρω και 16000 ευρώ.

Πηγή: Άστρα/Διάλογος