Εγκρίθηκε από το ΕΚ έκθεση για εφαρμογή διατάξεων στην Κύπρο του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη την έκθεση του Ευρωβουλευτή Peter Kofod σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στις 28 Μαΐου 2019 η Κύπρος δήλωσε την ετοιμότητα και τη δέσμευσή της να εφαρμόσει όλα τα μέρη του κεκτημένου του Σένγκεν και να υποβληθεί στις αξιολογήσεις του Σένγκεν, στο μέτρο, που αυτό είναι εφικτό λόγω των ειδικών συνθηκών της Κύπρου, όπως αυτές αναγνωρίζονται στο πρωτόκολλο 10 της πράξης προσχώρησης.

Ο κανονισμός του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν προβλέπει τις διαδικασίες αξιολόγησης του Σένγκεν.

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον όταν το SIS τεθεί σε λειτουργία στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την πρόταση του εισηγητή, η έναρξη ισχύος της απόφασης του Συμβουλίου θα καταστήσει δυνατή τη μεταφορά δεδομένων του SIS στην Κύπρο. Η χρήση αυτών των δεδομένων στην Κύπρο θα παράσχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εξακριβώσει, σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης του Σένγκεν, αν οι συναρτώμενες με το SIS διατάξεις εφαρμόζονται σωστά.

Αναφέρεται ότι «θα επιβληθούν ορισμένοι περιορισμοί στη χρήση του SIS στην Κύπρο, έως ότου το Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στη χώρα και την άρση των ελέγχων στα σημεία διέλευσης μεταξύ των περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ασκεί και εκείνων στις οποίες δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί μόνο όταν έχει εξακριβωθεί ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του σχετικού κεκτημένου στην Κύπρο σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Πράξης προσχώρησης του 2003».

«Υπό το φως των πρόσφατων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Κύπρος, δηλαδή του κύματος παράνομων μεταναστών που εισρέουν υπό την καθοδήγηση διακινητών από το βόρειο τμήμα της επικράτειάς της και δεδομένου ότι οι μετανάστες αυτοί διασχίζουν παράνομα την αποκαλούμενη Πράσινη Γραμμή μήκους 184 χιλιομέτρων, παρακάμπτοντας τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης μεταξύ των περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ασκεί και εκείνων στις οποίες δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι κυπριακές αρχές να είναι σε θέση να επαληθεύουν τις πληροφορίες στο SIS» σημειώνεται. Επομένως, αναφέρεται, οι αρχές ελέγχου των συνόρων και επιβολής του νόμου θα μπορούν να εισάγουν και να συμβουλεύονται καταχωρίσεις για πρόσωπα ή αντικείμενα στο SIS, προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο δημόσιας ασφάλειας.

Ο εισηγητής τονίζει, ωστόσο, ότι η προσχώρηση της Κύπρου στον χώρο Σένγκεν πρέπει να αξιολογηθεί ανεξάρτητα από τη συμμετοχή αυτή στο SIS. Κάθε μελλοντική προσχώρηση στον χώρο Σένγκεν θα πρέπει να αξιολογείται με αποκλειστικό γνώμονα την δυνατότητα ενός κράτους μέλους να διασφαλίζει και να προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγει.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.