Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου για το 2018.

Ο προϋπολογισμός παρουσιάζεται ισοσκελισμένος στο ύψος των 4.5 εκατομμυρίων περίπου.