Εγκρίθηκε η θέση του Ευρωκοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2023

Στην πρόσφατη Ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου εγκρίθηκε η ετήσια έκθεση για τη θέση του Σώµατος αναφορικά µε τον ετήσιο προϋπολογισµό που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση για τον προϋπολογισµό υπερψηφίστηκε από την ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου µε ψήφους 421 υπέρ, 137 κατά και 82 αποχές. Το εγκεκριµένο κείµενο πρόκειται να αποτελέσει τη θέση του Κοινοβουλίου στη διαδικασία συναπόφασης µεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συµβουλίου που θα ακολουθήσει.

Η φετινή έκθεση θέτει τον γενικό προϋπολογισµό στα EUR 187 293 119 206 (δεσµεύσεις), αυξάνοντας έτσι την πρόταση της Επιτροπής κατά EUR 1 702 055 778, ενώ αυξάνει τον γενικό προϋπολογισµό στα EUR 836 090 000 (δεσµεύσεις) και EUR 167 612 834 087 (πληρωµές). Πέρα από την αύξηση του προϋπολογισµού, το Ευρωκοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι ούτε ο φετινός προϋπολογισµός είναι αρκετός για να αντιµετωπιστούν τα κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει αυτή τη στιγµή η Ένωση, πόσω µάλλον για να υλοποιηθούν οι επί καιρούς διάφορες προτάσεις που κατέθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν.

Η έκθεση επικεντρώνεται, φέτος µεν, στις επιπτώσεις του πολέµου στην Ουκρανία, αλλά και καταγράφει µια σειρά από προβλήµατα στα οποία πρέπει να δώσει λύσεις η ΕΕ: πρώτα από όλα οι συνέπειες του πολέµου στην Ουκρανία, ο αυξανόµενος πληθωρισµός, η αυξανόµενη φτώχεια, οι υψηλές τιµές στην ενέργεια, οι δυσκολίες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, αλλά και η πανδηµία που ακόµα δεν αντιµετωπίστηκε πλήρως, η ενεργειακή αυτονοµία της ΕΕ, η περιβαλλοντική κρίση κ.λπ.

Στα κύρια της σηµεία, η έκθεση ζητά άµεση προώθηση του προγράµµατος νέων πόρων για χρηµατοδότηση του Next Generation EU, για «πράσινες επενδύσεις» και το Green Deal. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ζήτηµα της ενέργειας και του RepowerEU. Στις γραµµές για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή δεν γίνεται καµία αύξηση, παρ’ όλο που η έκθεση προτρέπει την Επιτροπή να απελευθερώσει κονδύλια από τα επόµενα χρόνια του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου για αντιµετώπιση της αυξανόµενης όξυνσης των κοινωνικών προβληµάτων και της ανισότητας.

Αναφορικά µε την ασφάλεια και την άµυνα: κάνει αποκοπές στη FRONTEX, αυξάνοντας παράλληλα τα κονδύλια που αφορούν την Υπηρεσία Ασύλου και Μετανάστευσης. Υπογραµµίζει, όµως, δυστυχώς την ανάγκη ενδυνάµωσης της βιοµηχανικής βάσης της βιοµηχανίας πολέµου, αλλά και τη γρηγορότερη κινητικότητα των στρατευµάτων εντός της Ένωσης. Υπογραµµίζει την ανάγκη συνεργασίας των κρατών-µελών σε αµυντικά ζητήµατα λαµβάνοντας υπόψιν τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, και ζητά αυξηµένα κεφάλαια για την ανάπτυξη ικανοτήτων για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Άµυνας, «για δηµιουργία µιας καινοτόµου και ανταγωνιστικής αµυντικής βιοµηχανικής βάσης, η οποία θα συµβάλει στη στρατηγική αυτονοµία της Ένωσης». Προτείνεται επίσης η αύξηση των κονδυλίων για στρατιωτική κινητικότητα µε στόχο την πιο γρήγορη αντίδραση των κρατών-µελών, αλλά και της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άµυνας και Ασφάλειας.

Τέλος, στο κοµµάτι που αφορά την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, το Κοινοβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για τις «αυξανόµενες ανάγκες» σε βοήθεια προσφύγων που έφερε ο πόλεµος στην Ουκρανία, κάτι που επιβαρύνει περισσότερο τον προϋπολογισµό της Ένωσης, ο οποίος «ήταν ήδη υπό πίεση λόγω των ανεπαρκών πόρων για αντιµετώπιση κρίσεων».

Η όποια συµφωνία επιτευχθεί µεταξύ των τριών θεσµών της ΕΕ θα παρουσιαστεί για έγκριση από την ολοµέλεια του Κοινοβουλίου στο τέλος Νοέµβρη.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy