Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για δημιουργία του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Παράλληλα η πλειοψηφία της Βουλής απέρριψε τροπολογία του ΑΚΕΛ για διατήρηση του ΔΣ του ΚΟΤ με παραμονή αρμοδιοτήτων στον οργανισμό.

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε ως είχε το τελικό κείμενο και ως εκ τούτου, ο ΚΟΤ διαλύεται και οι αρμοδιότητές του αναλαμβάνονται από το υφυπουργείο τουρισμού.

Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν βουλευτές όλων των κομμάτων πλην των βουλευτών του ΑΚΕΛ και του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Σύμφωνα με το νόμο, ο ΚΟΤ και το διοικητικό του συμβούλιο θα καταργηθούν, θα διορισθεί υφυπουργός τουρισμού ο οποίος θα λογοδοτεί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα παρίσταται στις συνεδρίες του υπουργικού συμβουλίου, ενώ το προσωπικό του ΚΟΤ, θα μεταφερθεί στο υφυπουργείο τουρισμού, με διασφαλισμένα τα δικαιώματα και τα κεκτημένα τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2017 είχε καταθέσει αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου, σύμφωνα με το οποίο ο ΚΟΤ θα συνέχιζε τη λειτουργία του κάτω από την πολιτική εποπτεία του υφυπουργείου τουρισμού.