Εγκρίθηκε το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»

People attend a trial music concert in Braga in northern Portugal on April 30, 2021 as the country reached the final phase of easing national restrictions to stop the spread of COVID-19. (Photo by CARLOS COSTA / AFP)

Σε αυτή τη σύνοδο της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίθηκε το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027. Μαζί με τα προγράμματα ERASMUS + και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελούν τα βασικά προγράμματα που έχουν σχέση με την Παιδεία, τους νέους και τον Πολιτισμό.

Και τα τρία εγκρίθηκαν σε αυτή την ολομέλεια, διασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή τους μέχρι τουλάχιστο το 2027. Η «Δημιουργική Ευρώπη» είναι το μόνο πρόγραμμα της ΕΕ που στηρίζει τον Πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα. Οι διαπραγματεύσεις για κατάληξη του προγράμματος κράτησαν περίπου 18 μήνες και στην τελική ο προϋπολογισμός συμφωνήθηκε στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετά πιο κάτω από τη θέση που είχε εκφράσει η Ομάδα της Αριστεράς, η οποία ήταν και η επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την ψήφιση του προγράμματος σε πρώτη ανάγνωση το Μάρτιο του 2019. Ωστόσο είναι αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο του προγράμματος 2014-2020. Το πρόγραμμα πλέον επικεντρώνεται σε τρείς βασικούς τομείς, τον Πολιτισμό, τα Media και τις διατομεακές δράσεις. Κάτω από τον «Πολιτισμό» στόχος είναι η αύξηση της διακρατικής και διακλαδικής συνεργασίας στον πολιτισμικό και δημιουργικό τομέα.

Στα «Media» συμπεριλαμβάνεται η στήριξη των ευρωπαϊκών οργανισμών κινηματογράφου και του οπτικοακουστικού τομέα ώστε να αναπτυχθούν, να διανείμουν και να προωθήσουν το έργο τους. Επιδιώκεται η ενίσχυση της κινητικότητας, καινοτομίας και συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η προώθηση οπτικοακουστικών έργων σε διαφορετικά ακροατήρια, ιδιαίτερα στη νεολαία.

Τέλος, οι διατομεακές δράσεις αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της καινοτομίας, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Ένα νέο χαρακτηριστικό του προγράμματος για το οποίο χρειάστηκε η επιμονή της Ομάδας της Αριστεράς είναι η εισαγωγή άρθρου σε σχέση με την προώθηση της συμμετοχής των πιο ευάλωτων ομάδων με ειδικές αναφορές σε μειονότητες, άτομα με αναπηρίες και νέους από τα πιο φτωχά στρώματα. Ανάμεσα στους στόχους αλλά και τις δράσεις του προγράμματος είναι επίσης η προάσπιση και προώθηση της ισότητας των φύλων. Αυτές οι αναφορές βρήκαν την αντίθεση των πιο συντηρητικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου που επιχείρησαν να τις αφαιρέσουν, ευτυχώς ανεπιτυχώς, ακόμη και μετά την κατάληξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.