“Όλοι όσοι διαχειρίζονται το θέμα της εφαρμογής του ΓΕΣΥ θα πρέπει να έχουν υπόψη, πως φέρουν ακεραία την ευθύνη για τυχόν προβλήματα που πιθανό να δημιουργηθούν λόγω αυτών των αποφάσεων και διαδικασιών”, αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή της η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου μετά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής.

Αυτούσια η δήλωση

Το ΓΕΣΥ είναι μια μεγάλη κοινωνική κατάκτηση. Υπάρχουν πολλοί που βάζουν εμπόδια για την υλοποίηση του. Εμείς ως ΑΚΕΛ, έχουμε δηλώσει κατ’ επανάληψη τη δέσμευση μας για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Το χρωστούμε στον κάθε πολίτη αυτού του τόπου, ο οποίος αξίζει να τυγχάνει αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας. Ακριβώς επειδή το ΓΕΣΥ είναι υψίστης σημασίας, θα πρέπει να στηρίζεται σε γερά θεμέλια, σε διαφανείς διαδικασίες για να μην βρεθούμε ενώπιον δυσάρεστων εκπλήξεων που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην εφαρμογή του.

Έχουμε ενημερωθεί σήμερα, ότι ο διορισμός και οι καταγγελίες εναντίον του Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ), έχουν παραπεμφθεί στο Γενικό Εισαγγελέα για γνωμάτευση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, με χθεσινή του απόφαση. Είναι επίσης με έκπληξη που ενημερωθήκαμε ότι, ενώ καταβλήθηκε ένα πολύ σεβαστό ποσό στο σύμβουλο που επιλέχθηκε, την εταιρεία KPMG, για να αξιολογήσει υποψηφίους για διορισμό στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή και να δώσει κατάλογο με εισηγήσεις, ο κατάλογος αυτός αγνοήθηκε και επιλέχθηκε τελικά κάποιος που δεν πληρούσε τα κριτήρια που είχε θέσει ο ίδιος ο Ο.Κ.Υπ.Υ.

Συνεπώς, όλοι όσοι διαχειρίζονται το θέμα της εφαρμογής του ΓΕΣΥ θα πρέπει να έχουν υπόψη, πως φέρουν ακεραία την ευθύνη για τυχόν προβλήματα που πιθανό να δημιουργηθούν λόγω αυτών των αποφάσεων και διαδικασιών. Εμείς ως ΑΚΕΛ, στη βάση της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και με συνέπεια στη στήριξη μας για πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ, θα δώσουμε τη μάχη μέχρι ο κάθε πολίτης αυτού του τόπου να απολαμβάνει με αξιοπρέπεια, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, στο πλαίσιο ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας.