Ειδική εκστρατεία επιθεώρησης ξενοδοχείων, εστιατορίων και υποστατικών διανομής έτοιμων φαγητών από το ΤΕΕ

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τον Σεπτέμβριο 2022, θα διεξαγάγει ειδική εκστρατεία επιθεωρήσεων σε Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Υποστατικά Διανομής Έτοιμων Φαγητών.

Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σε εργαζόμενους στις οικονομικές δραστηριότητες που εστιάζει η εκστρατεία.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων στους τομείς αυτούς, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα εργατικά ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθένειες και τα επικίνδυνα περιστατικά.

Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση των εμπλεκομένων για τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας και ειδικότερα ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις διατάξεις της για εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης των Κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων, μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους κινδύνους που προέρχονται, ανάλογα με την περίπτωση, από τα αιχμηρά αντικείμενα, την πτώση στο ίδιο επίπεδο και την πτώση από ύψος, τις θερμές επιφάνειες, την ανατροπή ραφιών / πτώση αντικειμένων από αυτά, την προστασία από βιολογικούς κινδύνους (π.χ. COVID 19), τη διακίνηση με μοτοσικλέτες / ποδήλατα και την αποθήκευση και χρήση πετρελαιοειδών.

Λεπτομερές ενημερωτικό υλικό για την εκστρατεία είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.mlsi.gov.cy/dli), όπου καταγράφονται τα σημεία ελέγχου, μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και των μέτρων προστασίας και πρόληψης που εστιάζει η φετινή εκστρατεία.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κ. Α. Παή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή/και στα τηλ. 22405699 / 22405634.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.