Εικονικές πωλήσεις ακινήτων για «χρυσά» διαβατήρια – Οδός: χωράφια, νούμερο: αγκάθια… η κατοικία τους

  • Ψευδείς δηλώσεις για κατοικία και εικονικές πωλήσεις ακινήτων

  • Οδός χωράφια, νούμερο αγκάθια… η κατοικία τους

  • Κατάχρηση εξουσίας για 64 πολιτογραφήσεις

 

Για ενδεχόμενο κατάχρησης εξουσίας από πρόσωπα που ασκούσαν δημόσια εξουσία μιλά νέα έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΥ) που αφορά δύο υποθέσεις πολιτογράφησης 18 και 64 συνολικά προσώπων-στελεχών εταιρειών παρά το ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια που έθεσε η ίδια η κυβέρνηση.

Η πρώτη υπόθεση αφορά το καζίνο-θέρετρο και στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος και για πιθανή παραπλάνηση της Βουλής, η οποία ενημερώθηκε γενικά ότι οι πολιτογραφήσεις πληρούσαν τα κριτήρια και τις πρόνοιες της νομοθεσίας, ενώ διαπιστώνεται ότι οι πολιτογραφήσεις έγιναν κατά χάρη! Η 2η υπόθεση εμπλέκει τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών (σ.σ. εννοεί τον Σ. Χάσικο), ο οποίος θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις.

Σ’ αυτή την περίπτωση 64 πρόσωπα που παρουσιάζονται ως σχετιζόμενα με την εταιρεία Α πολιτογραφήθηκαν αφού οι αιτήσεις τους υποβλήθηκαν, εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν ομαδικά, όλα επί υπουργίας Σ. Χάσικου. Επισημαίνεται επίσης ότι «η δυνατότητα για παραχώρηση υπηκοότητας σε διευθυντικά στελέχη εταιρειών εισήχθη για πρώτη φορά στο ΚΕΠ με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 19.3.2014, επί υπουργίας και πάλι του ίδιου υπουργού».

Οδός χωράφια, νούμερο αγκάθια… η κατοικία τους

Κάποιοι από τους 64 αιτητές δήλωσαν ότι διέμεναν σε συγκεκριμένες οδούς/διαμερίσματα τη στιγμή που τα εν λόγω ακίνητα μέχρι σήμερα είναι οικόπεδα ή χώροι στάθμευσης ή ημιτελή κτίρια που ξεκίνησαν να κτίζονται παλαιότερα και οι εργασίες σταμάτησαν πριν πολύ καιρό. Αυτό σημαίνει ότι τα εν λόγω άτομα, ή άλλοι πάροχοι ή/και δικηγόροι εκ μέρους τους, ενδεχομένως να προέβηκαν σε ψευδή δήλωση με σκοπό την απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας.

Με εξαίρεση την αγορά πέντε ακινήτων, εκ των οποίων το ένα στη συνέχεια αποξενώθηκε διά δωρεάς, όλες οι πράξεις αγοραπωλησιών ακινήτων φαίνεται να έγιναν μεταξύ συγκεκριμένων εταιρειών που συνδέονται μεταξύ τους. Τούτο ενισχύει το ενδεχόμενο πολλές περιπτώσεις πωλήσεων να αφορούν εικονικές πράξεις.

Σε πολλές περιπτώσεις, ο αγοραστής αγόραζε κάτι που ήταν στο χαρτί, αλλά θα έπρεπε να καταβάλει το σύνολο, ή σχεδόν το σύνολο, της αξίας της ακίνητης περιουσίας με την υπογραφή του πωλητήριου συμβολαίου, χωρίς όπως φαίνεται να παρείχε οποιαδήποτε εξασφάλιση για τον αγοραστή του ακινήτου σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των όρων του συμβολαίου από μέρους του πωλητή.

Όταν μάλιστα σε μία περίπτωση ο αγοραστής απεβίωσε, ο διαχειριστής της περιουσίας του, που είναι και γραμματέας της εταιρείας Α, το αγνόησε, ενεργώντας ως εάν το πωλητήριο έγγραφο που είχε στα χέρια του ο αποθανών, και για το οποίο είχε ήδη καταβάλει το 97% της αξίας του ακινήτου, να μην είχε καμία αξία.

Πλήρωσαν €100.000 στο Φόρο χωρίς να έχουν υποχρέωση!

Από το 64 πρόσωπα της εταιρείας Α που πολιτογραφήθηκαν, τα 33 εντοπίστηκαν να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Άμεσης Φορολογίας του Τμήματος Φορολογίας και εξ αυτών τα 27 να είναι υπάλληλοι της εταιρείας Α. Από αυτούς, μόνο τέσσερις φαίνεται να πληρούσαν τις προϋποθέσεις για πολιτογράφηση. Τα 37 πρόσωπα δεν εργοδοτούνταν από την εταιρεία Α, αλλά πολιτογραφήθηκαν ως να σχετίζονται με αυτήν. Τα πέντε εξ αυτών εντοπίστηκαν να έχουν πληρώσει εφάπαξ ποσό στο Τμήμα Φορολογίας €100.000 με ειδική πληρωμή, χωρίς να έχουν φορολογική υποχρέωση, γεγονός που προκαλεί εντύπωση.

Νίκη Κουλέρμου