“Είναι πιθανό ότι η Ευρώπη θα δει παρόμοιες εξελίξεις όπως στην Ιταλία, οι οποίες θα ποικίλλουν από χώρα σε χώρα”, προειδοποίησε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), αφού επανεξέτασε τα δεδομένα που έχει μετά την ταχεία αύξηση των περιπτώσεων κορωνοϊού στην Ιταλία,

Το ECDC σημειώνει πως “ενημερώνει συνεχώς τις αξιολογήσεις κινδύνου για την Ευρώπη και παρέχει καθοδήγηση στις χώρες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ / ΕΟΧ) να ανταποκριθούν στην εξάπλωση του ιού”.

“Μετά την πρόσφατη ανίχνευση των ομάδων COVID-19 στην Ιταλία, η υποστήριξη του ECDC περιελάμβανε την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για τα νοσοκομεία και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των κρουσμάτων COVID-19 και τον τρόπο προστασίας τους κατά τη φροντίδα των ασθενών”, αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση.

Υπενθυμίζει δε ότι στις 25 Φεβρουαρίου 2020, το ECDC ενημέρωσε επίσης τον ορισμό των περιστατικών του COVID-19 με τα κριτήρια για τις υποψίες που πρέπει να υποβληθούν σε εξετάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν ασθενείς που εμφανίζουν οξεία αναπνευστική λοίμωξη (ήπια ή σοβαρή), οι οποίες κατά τη διάρκεια των 14 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων έχουν εκπληρώσει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: στενή επαφή με μια επιβεβαιωμένη ή πιθανή περίπτωση μόλυνσης με COVID-19, έχουν μείνει σε περιοχές με λεγόμενη υποτιθέμενη διακοινοτική μετάδοση,

Το ECDC επανεξέτασε και επικαιροποίησε τον κατάλογο των χωρών και των περιοχών της υποτιθέμενης κοινοτικής μετάδοσης, η οποία περιλαμβάνει τώρα και τις τέσσερις περιφέρειες στη βόρεια Ιταλία.

Ο Pasi Penttinen, εμπειρογνώμονας για τις μολυσματικές ασθένειες του ECDC, τονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης του COVID-19:

“Αυτή η επιδημία είναι ένα παγκόσμιο θέμα τώρα και ο καλός συντονισμός είναι ζωτικής σημασίας. Υπάρχει επίσης κάτι που μπορεί ο καθένας να κάνει: όταν ταξιδεύετε ή ζείτε σε περιοχές με τεκμαιρόμενη κοινοτική μετάδοση – τις οποίες περιγράφουμε στην εκτίμησή μας – ακολουθήστε αυστηρά μέτρα υγιεινής, όπως τα τακτικά πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή χρήση αλειμμάτων απολύμανσης χεριών. Όταν επιστρέφετε από μια τέτοια περιοχή, παρακολουθήστε την κατάσταση υγείας σας για μια περίοδο 14 ημερών μετά την επιστροφή σας. Εάν εμφανίσετε οποιαδήποτε αναπνευστικά, γριππώδη συμπτώματα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επικοινωνήστε με έναν ειδικό υγειονομικής περίθαλψης. Καλέστε μέσω τηλεφώνου και υποδείξετε το ιστορικό ταξιδιού σας προτού ζητήσετε προσωπική ιατρική φροντίδα και καθίστε σε αίθουσες αναμονής με άλλους ανθρώπους. Εάν έχετε οποιαδήποτε συμπτώματα, παρακαλούμε αποφύγετε την επαφή με άλλα άτομα μέχρι να συμβουλευτείτε έναν ειδικό στην υγειονομική περίθαλψη”.