Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από Τμήμα Περιβάλλοντος για τη μετακίνηση του ασφαλτικού εργοστασίου στο Μιτσερό

ÅêäÞëùóç äéáìáñôõñßáò Ýîù áðü ôï ÔìÞìá ÐåñéâÜëëïíôïò ðñáãìáôïðïßçóå óÞìåñá ç ÏìÜäá Ðñùôïâïõëßáò «Êïéíüôçôåò åí ÄñÜóåé», Ëåõêùóßá 10 ÌáÀïõ 2022. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Τμήμα Περιβάλλοντος πραγματοποίησε την Τρίτη η Ομάδα Πρωτοβουλίας «Κοινότητες εν Δράσει», σε σχέση με τη μετακίνηση του ασφαλτικού εργοστασίου στο Μιτσερό.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας της, η Ομάδα Πρωτοβουλίας «Κοινότητες εν Δράσει» κατάγγειλε εκ νέου τη μεροληπτική στάση του Τμήματος Περιβάλλοντος και την ευνοϊκή μεταχείριση της ΜΕΕΠ της Prometheas Asphalt Ltd κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Mitsero 2 Scaled
Åêäþëùóç äéáìáñôõñßáò ýîù áðü ôï ôìþìá ðåñéâüëëïíôïò ðñáãìáôïðïßçóå óþìåñá ç ïìüäá ðñùôïâïõëßáò «êïéíüôçôåò åí äñüóåé», ëåõêùóßá 10 ìáàïõ 2022. Êõðå/êáôéá ×ñéóôïäïõëïõ

Σε χθεσινή ανακοίνωσή της, η Ομάδα Πρωτοβουλίας αναφέρει πως έχουν πληροφορηθεί ότι στις 13:00 την Τρίτη στο Τμήμα Περιβάλλοντος θα συνεδρίαζαν με θέμα τις αρμοδιότητες και το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Περιβαλλοντικής Επιτήρησης, της περιοχής εγκατάστασης του ασφαλτικού εργοστασίου της Prometheas Asphalt Ltd στο Μιτσερό.

Mitsero 3 Scaled
Åêäþëùóç äéáìáñôõñßáò ýîù áðü ôï ôìþìá ðåñéâüëëïíôïò ðñáãìáôïðïßçóå óþìåñá ç ïìüäá ðñùôïâïõëßáò «êïéíüôçôåò åí äñüóåé», ëåõêùóßá 10 ìáàïõ 2022. Êõðå/êáôéá ×ñéóôïäïõëïõ

Όπως σημείωνε στην ανακοίνωση «η θετική γνωμοδότηση που δόθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι εγκληματική, αφού σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζεται η υγεία κι η ευημερία των χιλιάδων κατοίκων της περιοχής μας», ενώ πρόσθετε ότι «σε αυτή στηρίχθηκε και η έκδοση της Πολεοδομικής άδειας».

«Αποφάσισαν να καταδικάσουν για ακόμη μια φορά το περιβάλλον και τους ανθρώπους της περιοχής μας. Να θυμίσουμε τις θετικές γνωματεύσεις του ίδιου Τμήματος για επεκτάσεις των λατομείων Μιτσερού – Κάτω Μονής, που τα έφεραν σε απόσταση 1km από τις οικιστικές περιοχές των κοινοτήτων μας καθώς και τις θετικές γνωματεύσεις τους σε οχληρές αναπτύξεις της περιοχής, που οι όροι τους ούτε τηρούνται ούτε και εποπτεύονται με αποτέλεσμα οι άνθρωποι της περιοχής να στερούμαστε το δικαίωμά μας να ζούμε σε ένα καθαρό κι υγιές περιβάλλον», αναφέρει η Ομάδα Πρωτοβουλίας «Κοινότητες εν Δράσει».

Mitsero 4 Scaled
Åêäþëùóç äéáìáñôõñßáò ýîù áðü ôï ôìþìá ðåñéâüëëïíôïò ðñáãìáôïðïßçóå óþìåñá ç ïìüäá ðñùôïâïõëßáò «êïéíüôçôåò åí äñüóåé», ëåõêùóßá 10 ìáàïõ 2022. Êõðå/êáôéá ×ñéóôïäïõëïõ

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η Ομάδα διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της, τονίζοντας ότι δεν θα καταφέρουν να τους σταματήσουν.

«Μέχρι τη δικαίωση. Μέχρι να αποσύρουν οριστικά την εγκληματική τους απόφαση. Επαναλαμβάνουμε, ότι για εμάς δεν τίθεται θέμα όρων και εποπτείας της μονάδας. Είναι ξεκάθαρα θέμα λανθασμένης χωροθέτησης στην περιοχή μας και να αποσυρθεί άμεσα. Είμαστε έτοιμοι να εντείνουμε τον αγώνα μας και προειδοποιούμε ότι ασφαλτικό στην περιοχή μας, δεν θα επιτρέψουμε να εγκαταστήσετε», σημειώνει καταληκτικά.

Mitsero 5 Scaled
Åêäþëùóç äéáìáñôõñßáò ýîù áðü ôï ôìþìá ðåñéâüëëïíôïò ðñáãìáôïðïßçóå óþìåñá ç ïìüäá ðñùôïâïõëßáò «êïéíüôçôåò åí äñüóåé», ëåõêùóßá 10 ìáàïõ 2022. Êõðå/êáôéá ×ñéóôïäïõëïõ

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.