Άλλοι 530 εντάχθηκαν στο Σχέδιο Τοποθέτησης για απόκτηση εργασιακής πείρας.

Το Υπουργείο Εργασίας έκοψε το ΕΕΕ από 233 πρόσωπα επικαλούμενο ότι αρνήθηκαν να συμμετέχουν στο Σχέδιο Τοποθέτησης για απόκτηση Εργασιακής Πείρας στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το Υπουργείο ήταν σε θέση να εργαστούν.

Όπως αναφέρει η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, σε γραπτή επιστολή της προς τη Βουλή, σε απάντηση σε σχετικό ερώτημα του βουλευτή των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη, η νομοθεσία μεταξύ άλλων καθορίζει ότι οποιοσδήποτε αιτητής ή/και δικαιούχος ΕΕΕ, ο οποίος είναι ικανός για εργασία, οφείλει να συμμετέχει σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή/και εκπαιδευτικά μαθήματα, εφόσον κληθεί προς τούτο. Όπως αναφέρει, το Υπουργείο έθεσε σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο 2017 το Σχέδιο Τοποθέτησης Δικαιούχων ΕΕ για απόκτηση Εργασιακής Πείρας στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Η διάρκεια των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδίου, όπως αναφέρει, είναι έξι μήνες και στοχεύουν στην κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών κατάρτισης των δικαιούχων ΕΕΕ σε Υπηρεσίες/Οργανισμούς, όπου τοποθετούνται.

Σύμφωνα με τη Ζ. Αιμιλιανίδου σήμερα αξιοποιούνται από το σχέδιο 530 δικαιούχοι. Σημειώνει ωστόσο ότι άλλοι 233 που αρνήθηκαν να συμμετέχουν στο σχέδιο τούς αποκόπηκε το ΕΕΕ.

Η Υπουργός Εργασίας αναφέρει ότι στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι προέβαλαν λόγους για μη συμμετοχή στο σχέδιο, παραπέμφθηκαν σε κοινωνική παρέμβαση και μετά τους αποκόπηκε το ΕΕΕ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου