Το Δ.Σ. εγκαλείται από τον Γεν. Ελεγκτή για τυχόν «αστικές ευθύνες».

 

Έτοιμη να οδηγήσει την πρόεδρο και τα μέλη της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ) στο «σκαμνί» για αστικές ευθύνες για τυχόν ζημιά που υπέστη η ΕΥΚ εξαιτίας των πράξεων και των παραλείψεών τους, παρουσιάζεται στην ετήσια έκθεσή της για την περίοδο από το 2013 μέχρι το 2016 η Ελεγκτική Υπηρεσία. Αναφερόμενος στα ευρήματα του ελέγχου αυτού και μιλώντας από το κρατικό κανάλι ο Γεν. Ελεγκτής, κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης, τόνισε χθες ότι θα εισηγηθεί στον Υπουργό Εμπορίου να παραπέμψει το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα για να εξεταστούν τυχόν αστικές ευθύνες. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία είναι κρατική με μοναδικό μέτοχο τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας, εκ μέρους της Δημοκρατίας, και με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου.


Στη μόλις 10 σελίδων έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει ότι: α) Ουδέποτε εγκρίθηκαν από την αρμόδια Αρχή (Γενική Συνέλευση των μετόχων, δηλαδή από τον Υπουργό Ενέργειας, Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργικό Συμβούλιο) οι προϋπολογισμοί της για τα έτη 2014, 2015 και 2016. β) Περίπου «έκοψε και έραψε» το Συμβούλιο στις προσλήψεις και τη μισθοδοσία του προσωπικού, αφού ουδέποτε πήρε έγκριση ούτε από τον Υπ. Εμπορίου ούτε από το Υπουργείο Οικονομικών από το οποίο η ΕΥΚ αντλεί τα έσοδά της, δηλαδή τη χορηγία του κράτους! γ) Το Υπουργείο Οικονομικών κατέβαλε χορηγία χωρίς να ζητήσει από την ΕΥΚ να εφαρμόσει το νόμο για τις μειώσεις απολαβών του προσωπικού που εφαρμόστηκε λόγω της κρίσης στον υπόλοιπο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι μισθοί του προσωπικού κρίνονται υπερβολικά υψηλοί σε σχέση με τους μισθούς της Δημόσιας Υπηρεσίας. Μόνο η μισθοδοσία του Γενικού Διευθυντή ανέρχεται στις €180.000 και του διευθυντή στις €145.000. Αντίθετα, οι μισθοί των υπαλλήλων της ΚΡΕΤΥΚ που ήταν κρατική επιχείρηση με καθεστώς δημοσίου δικαίου ήταν οι μισοί και σε κάθε περίπτωση ήταν συμβατοί με το τι ισχύει στη Δημόσια Υπηρεσία.

 

Νέες μισθολογικές κλίμακες

Στην περίπτωση της ΕΥΚ υιοθετήθηκαν νέες μισθολογικές κλίμακες στη βάση Οδηγού με έρευνα από δείγμα μεγάλων εταιρειών, ενώ η ΕΥΚ εργοδοτεί μόλις 15 άτομα και οι δραστηριότητές της είναι πολύ περιορισμένες. Επί τούτου η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει ότι πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω το όλο θέμα από τα αρμόδια υπουργεία και να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις. Η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί «απαράδεκτη την πρακτική μια κρατική επιχείρηση που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το κράτος, όπως είναι η ΕΥΚ, να δεσμεύει το κράτος για χρόνια με ανελαστικές δαπάνες χωρίς την προηγούμενη έγκρισή του». Σε κάθε περίπτωση η δικαιολογία της προέδρου της ΕΥΚ ήταν ότι η Εταιρεία είναι ιδιωτικού δικαίου και οι προσλήψεις γίνονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αντιτάσσει το γεγονός ότι τα έσοδά της προέρχονται αποκλειστικά από χορηγία του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή του κράτους. Εν κατακλείδι, η Υπηρεσία σημειώνει ότι «ο τρόπος χειρισμού των θεμάτων προσωπικού είναι απαράδεκτος και οδηγεί σε συνεχιζόμενη διασπάθιση δημοσίου χρήματος». Επικαλείται δε το σύγγραμμα του κ. Μιλτιάδη Μιλτιάδους σύμφωνα με το οποίο «τα μέλη του Δ.Σ. ενός Ημικρατικού Οργανισμού έχουν ευθύνη για τις πράξεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και η ευθύνη τους μπορεί να είναι ποινική ή αστική». Θεωρώντας ότι «ανάλογα θέματα προκύπτουν σε περίπτωση κρατικών επιχειρήσεων, εκφράσαμε την πρόθεσή μας, αφού λάβουμε τα σχόλια της ΕΥΚ, να εξετάσουμε το θέμα για να αποφασίσουμε κατά πόσο συντρέχουν λόγοι να υποβάλουμε σχετική εισήγηση στον Υπουργό ΕΕΒΤ για παραπομπή του θέματος στον Γενικό Εισαγγελέα για το ενδεχόμενο να αναζητηθούν από την πρόεδρο και τα μέλη της ΕΥΚ αστικές ευθύνες για τυχόν ζημιά που υπέστη η ΕΥΚ εξαιτίας των πράξεων ή παραλείψεών τους».

 

«Φουσκωμένες» και οι νέες μισθολογικές κλίμακες

Το Δ.Σ. της εταιρείας υιοθέτησε από το 2017 νέες μισθολογικές κλίμακες για το προσωπικό. Βάση για τον καθορισμό των νέων κλιμάκων αποτέλεσε ο Οδηγός «Hays Oil & Gas Global Salary Guide» για το 2016, ο οποίος ετοιμάστηκε κατόπιν έρευνας, στην οποία έλαβαν μέρος περίπου 28.000 άτομα και 4.000 εργοδότες από 178 χώρες. Από τον αριθμό των εταιρειών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, το 36% εργοδοτούσε πάνω από 5.000 υπαλλήλους, το 20% 1.001– 5.000 υπαλλήλους, το 11% 501–1.000, το 10% 251–500, το 10% 101–250 και το 13% εργοδοτούσε λιγότερους από 100 υπαλλήλους. Από τα άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα, 6.700 είναι τοποθετημένα στην Ασία, 4.700 στην Αφρική, 4.700 στη Μέση Ανατολή, 4.700 στη Βόρεια Αμερική, 3.900 στην Ευρώπη, 1.100 στην Αυστραλασία, 1.100 στην Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών και 1.100 στη Νότια Αμερική.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι κατά την εξέταση του θέματος αυτού από τα Υπουργεία Ενέργειας και Οικονομικών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά πόσον τα δεδομένα του Οδηγού «είναι συγκρίσιμα με τα πραγματικά δεδομένα της ΕΥΚ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΥΚ αποτελεί μια νεοσύστατη και μικρή σχετικά εταιρεία στην Κύπρο που ασκεί – τουλάχιστον προς το παρόν– μόνο δραστηριότητες που σχετίζονται με την εμπορική διαχείριση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της Δημοκρατίας».

Σημειώνει ότι η ΕΥΚ εργοδοτεί σήμερα λιγότερα από 15 άτομα, ενώ οι μισθολογικές κλίμακες του Οδηγού προέκυψαν από δείγμα εταιρειών που στη συντριπτική πλειονότητα αποτελούν πολύ μεγάλες εταιρείες

Νίκη Κουλέρμου