• Την αναγνώριση που αξίζουν διεκδικούν οι εργαζόμενοι στα ολοήμερα

• Το καθεστώς «αυτοεργοδοτούμενου» τους οδήγησε σε οικονομική καταστροφή

Αρκετά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα διάφορα απογευματινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, υπό το καθεστώς του αυτοεργοδοτούμενου. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ), τα Επιμορφωτικά Κέντρα και τα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία αντιμετωπίζονται ωσάν να είναι εκπαιδευτικοί δεύτερης κατηγορίας. Μάλιστα τα προβλήματά τους απασχόλησαν προεκλογικά και σχετική συνάντηση που είχε γίνει στο Προεδρικό, ωστόσο το όλο θέμα παραπέμφθηκε μετεκλογικά και σε ορίζοντα 2 μηνών.

Σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, (ΠΟΣ), όπως καταγγέλλουν και οι ίδιοι, δεν τυγχάνουν αναγνώρισης του εκπαιδευτικού τους έργου από την επίσημη Πολιτεία.

Δυστυχώς και ενώ το Υπουργείο Παιδείας από τη μια κρίνει ως ιδιαίτερα καθοριστικό το ρόλο του εκπαιδευτικού στο Ολοήμερο, στοχεύοντας στην εργοδότηση κατάλληλα καταρτισμένων και προσοντούχων εκπαιδευτικών, από την άλλη με τις ενέργειές του τους κατατάσσει σε μια δεύτερη κατηγορία εκπαιδευτικών.

Όπως επισημαίνει η Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικών ΠΟΣ, ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία από το 2000. Από την αρχή της λειτουργίας των ΠΟΣ και μέχρι το 2012, οι επηρεαζόμενοι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί εργάζονταν ως ωρομίσθιοι δημόσιοι υπάλληλοι. Πληρώνονταν ανά ώρα διδασκαλίας, το Υπουργείο Παιδείας ως εργοδότης κατέβαλλε Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Ταμείο Αδειών κ.λπ. και οι εκπαιδευτικοί είχαν δικαίωμα στο ανεργιακό επίδομα κατά τους μήνες που δεν εργάζονταν (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι Ιούνιος – Αύγουστος). Οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί εργάζονται στα ΠΟΣ με μερική απασχόληση, μέχρι 7 σαραντάλεπτα την εβδομάδα και ο μισθός τους δεν υπερβαίνει τα €500.

Κατά τη σχολική χρονιά 2012–2013, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ιδρύει τον φορέα ιδιωτικού δικαίου ΙΔΑΒΕΠ (Ίδρυμα Διαχείρισης Απογευματινών και Βραδινών Προγραμμάτων) με σκοπό τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί εργάζονταν ως μισθωτοί και πληρώνονταν ως ωρομίσθιοι από τον ΙΔΑΒΕΠ, με τα ίδια εργασιακά δικαιώματα που είχαν προηγουμένως.

Ωστόσο, το 2013 η παρούσα κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση του ΙΔΑΒΕΠ εφαρμόζοντας πλέον την αγορά υπηρεσιών, σε όλα τα απογευματινά και βραδινά προγράμματα του ΥΠΠ. Με την αγορά υπηρεσιών οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι, ως αυτοεργοδοτούμενοι, τις Κοινωνικές τους Ασφαλίσεις σε ποσοστό 14,6%, χάνουν το δικαίωμα για ανεργιακό επίδομα και ταμείο αδειών και μένουν μετέωροι χωρίς κανένα εισόδημα τους μήνες που τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

Δυστυχώς η ρύθμιση αυτή έχει οδηγήσει τους εργαζομένους, όπως ομολογούν, στην ταπείνωση και σε οικονομική καταστροφή.

«Το καθεστώς “αυτοεργοδότησης” που επιβλήθηκε στα ΠΟΣ μάς έχει οδηγήσει σε ταπείνωση και οικονομική καταστροφή αφού: Μας αφαίρεσε το δικαίωμα στο ανεργιακό επίδομα, Ταμείο Αδειών. Είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε το 14,6% των εισοδημάτων μας στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών μας.

Κάθε καλοκαίρι δεν γνωρίζουμε αν θα έχουμε δουλειά την επόμενη χρονιά. Αργίες, Χριστούγεννα, Πάσχα, Καλοκαίρι, σε περίπτωση ασθένειας δεν πληρωνόμαστε. Κάθε 3 χρόνια συντάσσεται νέα προκήρυξη για την εργοδότηση των εκπαιδευτικών με νέους όρους, με αποτέλεσμα κάποιοι εκπαιδευτικοί να εργοδοτούνται και άλλοι να μένουν άνεργοι. Στο Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τη μοριοδότηση της εμπειρίας μας, παρ’ όλο που οι περισσότεροι εργαζόμαστε για τουλάχιστον οκτώ χρόνια στα ΠΟΣ».

Επίσης όπως επισημαίνει η Ομάδα Πρωτοβουλίας το καθεστώς αυτοεργοδότησης είναι παράνομο, αφού υπάρχει σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου μεταξύ των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα ΠΟΣ και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Όπως διευκρινίζουν οι εκπαιδευτικοί των ΠΟΣ, εργάζονται σε καθορισμένα δημόσια σχολεία και τοποθετούνται σε αυτά από τους λειτουργούς του ΥΠΠ. Χρησιμοποιούν υλικά, μέσα και υποστηρικτικό υλικό που τους παρέχεται από το ΥΠΠ και τις Σχολικές Εφορείες. Εργάζονται σε καθορισμένο από το ΥΠΠ ωράριο. Συνεργάζονται και λογοδοτούν για οτιδήποτε συμβεί στον διευθυντή και τον οικείο Επιθεωρητή του σχολείου τους. Υποχρεούνται να παρακολουθούν όσες ημερίδες επιμόρφωσης διοργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος και αφορούν τη λειτουργία των ΠΟΣ χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Οι εκπαιδευτικοί των ΠΟΣ υποχρεούνται να συντάσσουν και να παραδίδουν στους διευθύνοντες των ΠΟΣ μηνιαίο προγραμματισμό των μαθημάτων που διδάσκουν. Οι εκπαιδευτικοί των ΠΟΣ πληρώνονται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας όπως και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους επαρχιακούς επιθεωρητές του ΥΠΠ.

Να σημειώσουμε πως τη φετινή σχολική χρονιά 2017-2018 λειτουργούν 130 Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, 7 Προαιρετικά Ολοήμερα Ειδικά Σχολεία και 58 Προαιρετικά Ολοήμερα Δημόσια Νηπιαγωγεία.

 

Ελένη Κωνσταντίνου