• Επιδιώκουν κατάργηση και της ελάχιστης προστασίας
  • Υποδείξεις Κομισιόν και δεσμεύσεις από το ΥΠΟΙΚ
  • Αλλαγές ζητούν και οι CEO των μεγάλων τραπεζών

Θέλουν να καταργήσουν ακόμη και το ανεπαρκές πλαίσιο αφερεγγυότητας και τη σχετική νομοθεσία η οποία αφορά τις εκποιήσεις, με την Κομισιόν να υποδεικνύει αλλαγές σε συγκεκριμένα σημεία της νομοθεσίας για επίσπευση και ώθηση των μαζικών εκποιήσεων. Εισηγήσεις που έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο φαίνεται πως τις αποδέχθηκε και ετοιμάζει σχετικές τροποποιήσεις.

Περισσότερα στο Κύριο Θέμα της “Χαραυγής”