Να αποφεύγονται οποιοιδήποτε ψεκασμοί μελισσοτοξικών σκευασμάτων στο στάδιο ανθοφορίας πληροφορεί το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια στήριξης της εκστρατείας διαφώτισης για την προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών, και ενόψει της ανθοφορίας των οπωροφόρων δέντρων, καθώς και της μεταφοράς μελισσιών κοντά σε δενδρώδεις ή άλλες καλλιέργειες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η συμμόρφωση με τους περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμούς του 2012 καθώς επίσης και το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Διάταγμα του 2018 (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) αποτελεί υποχρέωση όλων των καλλιεργητών. Επιβάλλεται η προσεκτική ανάγνωση της ετικέτας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, πριν από την εφαρμογή του. Η μη τήρηση των οδηγιών της ετικέτας οποιουδήποτε σκευάσματος αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τον περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμο του 2011.

Το Τμήμα Γεωργίας υπενθυμίζει ότι οι μελισσοκόμοι έχουν την υποχρέωση να αναγράφουν σε κάθε μελισσοκομείο το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, και το τηλέφωνό τους (προαιρετικά). Επίσης, στο πίσω μέρος της κάθε κυψέλης πρέπει να υπάρχει η ενδεδειγμένη σήμανση, όπως ορίστηκε από το Τμήμα Γεωργίας (Αρχικά Επαρχίας Λ, ΛΕ, ΛΑ, Π, Α – Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου – Αρ. Κυψέλης) για εύκολη αναγνώριση και ταυτοποίηση του κατόχου: π.χ. Λ – 155 – 10

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η απομάκρυνση του μελισσοκομείου για οποιονδήποτε λόγο από την περιοχή, οι επηρεαζόμενοι καλούνται όπως ενημερώνουν άμεσα το οικείο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο για τη σχετική σήμανση που αναγράφεται στις κυψέλες ή στο μελισσοκομείο, προκειμένου να εντοπιστεί ο κάτοχος των κυψελών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας: 22408535, 22408534, Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας: 22819704, Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού: 25803900, Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας: 24202840, Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου: 23812130, Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου: 26804600 και Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς: 25874031