Εκστρατείες αλληλεγγύης για να μπορέσουν όλοι να περάσουν αξιοπρεπείς γιορτές

Χιλιάδες συµπατριώτες µας πληρώνουν ακριβά την ανεπάρκεια της κοινωνικής πολιτικής του κράτους

Της Άντριας Ζαμανή


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΈμπρακτη κοινωνική αλληλεγγύη, ανθρωπισµός και εθελοντική προσφορά είναι τα χαρακτηριστικά των εκστρατειών πολλών οργανώσεων, που αυτές τις γιορτάρες µέρες έβαλαν στόχο όλες οι οικογένειες να έχουν τα βασικά για το γιορτινό τραπέζι.

Η ανάγκη είναι εµφανής. Την ώρα που η κυβέρνηση καµαρώνει για το success story της, ένας στους τέσσερις συµπολίτες µας βρίσκεται στο όριο της φτώχειας ή κάτω από αυτό. ∆ιακόσιες σχεδόν χιλιάδες άνθρωποι αγωνίζονται να βγάλουν το µήνα βυθισµένοι στην οικονοµική ανασφάλεια. Με την οικονοµική και υγειονοµική κρίση που περνά η χώρα µας, η λίστα µε τις οικογένειες που έχουν οικονοµικά προβλήµατα µεγαλώνει και σταµατηµό δεν έχει. Η φτώχεια και η καλπάζουσα ακρίβεια κάνουν τα πράγµατα πολύ δύσκολα για δεκάδες χιλιάδες συµπατριώτες µας.

Και αφού το κράτος δεν ασκεί την κοινωνική πολιτική που θα έπρεπε ώστε να µην υπάρχει καµία οικογένεια, όχι φτωχή, αλλά ούτε καν στο όριο της φτώχειας, το ρόλο αυτό πήραν τα οργανωµένα σύνολα.

Στόχος, αυτές τις µέρες να έχει κάθε σπίτι όλα όσα πρέπει ώστε να περάσει καλά τις γιορτές.

646A571Eb880C215C7Fe029A4826B944 A 1

Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Μοίρασε φέτος 400 πακέτα για τις γιορτές

Τετρακόσια περίπου πακέτα μοίρασε φέτος το Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Η συντονίστρια του Δικτύου, Μαρίνα Κού­κου, δήλωσε ότι τα πακέτα ετοιμάστηκαν από εθελοντές, προσθέτοντας ότι αποτελούν αξιοπρεπή πακέτα με τρόφιμα που κρατούν μια οικογένεια τουλάχιστον για ένα μήνα. Σημείωσε παράλληλα ότι το Δίκτυο βοηθά σε μηνιαία βάση περίπου 35 οικογένειες, οι οποίες δεν είναι πάντα σταθερές. Εξήγησε ότι κοινός παρονομαστής των ανθρώπων αυτών είναι ότι στο μέσο του μήνα βρίσκονται σε οι­κονομικό αδιέξοδο.

Η κα Κούκου υπενθύμισε ότι το Δίκτυο Αλληλεγγύης αναπτύχθηκε λόγω της οικο­νομικής κρίσης που ξέσπασε το 2013 και έδινε πακέτα με ρούχα, ενώ παρείχε ιατρο­φαρμακευτική περίθαλψη σε πολίτες από τα νοσοκομεία της ΠΕΟ.

Οι τότε εμπλεκόμενοι θεωρούσαν ότι θα ήταν κάτι προσωρινό καθώς δεν ήταν στόχος να εδραιωθεί η ελεημοσύνη, αλλά να ανα­πτύσσονταν πολιτικές από το κράτος ώστε να βοηθιούνται οι οικογένειες που το χρειάζονται. Ωστόσο, τόνισε ότι εν έτει 2021 η βοήθεια των πακέτων συνεχίζεται και αυτό είναι κάτι που δεν ευχαριστεί το Δίκτυο από την άποψη ότι το κράτος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.

Η Μαρίνα Κούκου εξήγησε ότι το κράτος δεν είναι φοροεισπρακτικός μηχανισμός, προσθέτοντας ότι θα έπρεπε να ασκεί κοινω­νική πολιτική ώστε να μην υπάρχουν φτωχές οικογένειες. Έκανε μάλιστα ιδιαίτερη αναφο­ρά στα παιδιά και την τρυφερή αυτή ηλικία, λέγοντας ότι η φτώχεια στην Κύπρο συνεπά­γεται με τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι οι πολίτες στους οποίους δίνει βοήθεια το Δίκτυο είναι πολύ λίγοι σε σχέση με όσους έχουν ανάγκη, κα­θώς πολλοί δεν γνωρίζουν την ύπαρξή του ή άλλων οργανώσεων. Μιλώντας με την εμπει­ρία που απέκτησε τόσα χρόνια από τη δράση της στο Δίκτυο Αλληλεγγύης, σημείωσε ότι οι περισσότεροι πολίτες που χρήζουν βοήθειας είναι άτομα που λαμβάνουν επιδόματα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Μίλησε για τις χρονοβόρες διαδικασίες των Υπηρεσιών λέγοντας ότι πολίτες καταγ­γέλλουν περιστατικά κατά τα οποία λειτουρ­γοί δεν εξυπηρετούν τους λήπτες βοηθήμα­τος γιατί είτε λείπουν με άδεια ασθενείας και δεν αναλαμβάνει κάποιος συνάδελφός τους, είτε επειδή είναι ώρα να σχολάσουν και δεν διαθέτουν λίγα λεπτά για να δουν έναν άν­θρωπο.

Κάθε πακέτο δώρων ετοιμάστηκε με στόχο να χαρίσει χαμόγελα σε όσα παιδιά οι γονείς τους δυσκολεύονται οικονομικά

5607E86C2Dcdc31A50E88C4D41915595 A 1

Κίτρινη Γραμμή: Η φιλανθρωπική πρωτοβουλία, η δράση της και η χριστουγεννιάτικη εκστρατεία

Με στόχο κανένα παιδί να μη μείνει χωρίς χριστουγεννιάτικο δώρο πραγματοποιήθηκε η παγκύπρια χριστουγεννιάτικη εκστρατεία της Κίτρινης Γραμμής Βοήθειας και Αλληλεγ­γύης. Η εκστρατεία ολοκληρώθηκε και δώρι­σε χαμόγελα σε πάνω από 2.000 παιδάκια.

Τέτοιες γιορτινές μέρες στα γραφεία της Κίτρινης Γραμμής χτυπούσε η καρδιά της αλληλεγγύης, καθώς κάθε πακέτο δώρων ετοιμάστηκε με στόχο να χαρίσουν χαμόγελα σε όσα παιδιά οι γονείς τους δυσκολεύονται οικονομικά. Η συγκεκριμένη εκστρατεία έγι­νε σε συνεργασία με τη Συνομοσπονδία Γονέ­ων Δημοσίων και Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων.

Η Κίτρινη Γραμμή είναι μια πρωτοβου­λία που ξεκίνησε από τον πρόεδρο της ΑΕΛ, Αντρέα Σοφοκλέους, τον Απρίλιο του 2019 στην περίοδο του lockdown. Με δεδομένο ότι πολλοί πολίτες και ιδιαίτερα ηλικιωμέ­νοι που ζουν σε ορεινά χωριά ήταν εν μέρει αποκλεισμένοι, το βαν της Κίτρινης Γραμμής ξεκίνησε τη διαδρομή του στην επαρχία της Λεμεσού και έφτασε μέχρι και τον Πρόδρομο. Εθελοντές ετοίμασαν πακέτα τροφίμων με είδη βασικής ανάγκης.

Μιλώντας εκ μέρους της Κίτρινης Γραμμής, η Αγγελίνα Φούρναρη είπε ότι η Γραμμή απο­τέλεσε μια ανθρωπιστική σύμπραξη ανάμεσα στο Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Ανδρέας Σοφοκλέους, την ΑΕΛ και τον ηθο­ποιό Κώστα Βήχα. Ανέφερε ότι αν και η ιδέα ξεκίνησε με αφορμή την πανδημία του κο­ρονοϊού, έγινε κατανοητό ότι πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια.

Η κα Φούρναρη εξήγησε ότι η Κίτρινη Γραμμή λειτουργεί μέσω οργανωμένων συ­νόλων, όπως δήμοι και σύλλογοι, τα οποία δίνουν πίσω στη Γραμμή τα ονόματα των πο­λιτών που χρειάζονται βοήθεια.

Την ίδια ώρα, γνωστοποίησε ότι πέραν των 600 οικογενειών παραλαμβάνουν πακέ­το τροφίμων από την Κίτρινη Γραμμή κάθε μήνα παγκυπρίως.

Η Αγγελίνα Φούρναρη τόνισε ότι αυτή η εθελοντική πρωτοβουλία έφτασε στο σημείο να αντικαθιστά το κράτος πρόνοιας που θα έπρεπε να υπάρχει.

Ανέφερε ότι τα γραφεία της Κίτρινης Γραμμής βρίσκονται απέναντι από παράρ­τημα του γραφείου των Υπηρεσιών Κοινω­νικής Ευημερίας. Τόνισε ότι επανειλημμένα λειτουργοί του Γραφείου Ευημερίας αποστέλ­λουν στο γραφείο τους τηλέφωνα οικογενει­ών που χρειάζονται βοήθεια και η περίπτωση των οποίων βρίσκεται υπό επαναξιολόγηση.

Μιλώντας για όσα χαράχτηκαν στο μυαλό της, ανέφερε ένα περιστατικό όταν κάποιος τηλεφώνησε στη Γραμμή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και είπε ότι ένας 23χρονος ζούσε μέσα σε ένα κοντέινερ, καθώς ήταν άνεργος και δεν ήταν λήπτης βοηθήματος.

Πρόσθεσε ότι το τηλεφώνημα έγινε στη Γραμμή όταν ο 23χρονος ήταν θετικός στον κορονοϊό και έπρεπε να μείνει σε αυτοπεριο­ρισμό, αλλά χρειαζόταν ένα πιάτο φαΐ.

Μίλησε επίσης για την εκστρατεία καθα­ρισμού της ακτογραμμής της Λεμεσού που διοργάνωσε η Κίτρινη Γραμμή μαζί με το ΚΕΠΑΚΥ, όταν δίπλα από τους ουρανοξύ­στες στη μαρίνα της Λεμεσού αντίκρισαν ένα φρικαλέο θέαμα με αυτοσχέδιες καλύβες ως κατοικίες κάποιων ανθρώπων.

Έκανε μάλιστα λόγο για οξύμωρο σχήμα καθώς από τη μια υπάρχουν τα πολυτελή κτίρια, ενώ από την άλλη άνθρωποι που δεν έχουν καν σπίτι.

Kitrinigrammi

Το βαν της Κίτρινης Γραμμής έφθασε μέχρι την πρωτεύουσα

Η ηθοποιός Ζωή Κυπριανού ανέφερε ότι όταν η Κίτρινη Γραμμή ξεκίνησε τη δράση της, ο Κώστας Βήχας επικοινώνησε μαζί της ζητώντας της να συμβάλει στην προσπάθεια για ανθρώπους στη Λευκωσία. Είπε ότι το βαν της Κίτρινης Γραμμής κατέφθασε στην πρωτεύουσα και επισκέφθηκε σπίτια ατόμων κυρίως από το χώρο τους.

Μίλησε για την ανασφάλεια που επικρατεί στο επάγγελμά της, καθώς πολλοί καλλιτέ­χνες μπορεί να δουλεύουν 6 μήνες και τον επόμενο χρόνο να μην έχουν εισόδημα. Τόνι­σε ότι έμειναν εκτεθειμένοι από το lockdown, γι’ αυτό βοήθησαν ηθοποιούς, camera men και όσους άλλους είχαν ανάγκη.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι η κυβέρνηση και το κράτος θα έπρεπε να βοηθούν και να κάνουν τη δουλειά που κάνουν όλες οι ορ­γανώσεις, εξέφρασε το θυμό της και είπε ότι η Κίτρινη Γραμμή μετατρέπει το «πρέπει» σε πράξη. Επεσήμανε ότι όταν αντικρίζεις και κατανοείς πόσο δύσκολα περνούν τόσες πολ­λές οικογένειες δεν μπορείς να σταματήσεις να βοηθάς, αλλά σηκώνεις μανίκια, όπως είπε χαρακτηριστικά και κάνεις κάτι για τον διπλανό σου.

Μιλώντας η Ζωή Κυπριανού για περιπτώ­σεις που τη συγκλόνισαν ανέφερε ότι υπήρχε ένας πολίτης που ζούσε μέσα στο αυτοκίνητό του και όταν του παρέδωσε το πακέτο του, αυτός γονάτισε και την ευχαρίστησε μέσα από την καρδιά του.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.

Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | Huawei