Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), βρίσκεται σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενέκρινε τα μέτρα της Κύπρου για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και εξετάζει τα επόμενα εποπτικά της βήματα.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΚΤ, η Τράπεζα έχει δουλέψει σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συγκεκριμένη περίπτωση και είναι γνώστης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγκρίνει τα κυπριακά μέτρα ενίσχυσης της εκκαθάρισης για την ΣΚΤ.

Πρόσθεσε ότι θα γίνει η αξιολόγηση για τα επόμενα βήματα εποπτείας, καθώς η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για την έγκριση πώλησης της επιχείρησης και εάν χρειαστεί, για την άντληση κεφαλαίων και τις ειδικές συμμετοχές .