Η συμφωνία για απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας «θα αλλάξει εντελώς» την Ελληνική Τράπεζα και τις μελλοντικές της δυνατότητες μετατρέποντας την σαν την ηγετική τράπεζα στον τομέα λιανικής τραπεζικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο», όπως ανέφερε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Ιωάννης Μάτσης, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας.

Επίσης, όπως ανέφερε ο Ι. Μάτσης, η συμφωνία θα μετατρέψει την Ελληνική «σε μια πιο ισχυρή Τράπεζα που θα χαρακτηρίζεται από βελτιωμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως το ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, το δείκτη του κόστους προς το εισόδημα και το σημαντικότερο, την αναμενόμενη κερδοφορία».

Ακόμη, ανέφερε ότι η συμφωνία θα μετατρέψει την Ελληνική «σε μια Τράπεζα που θα δικαιολογεί την επένδυση των μετόχων της, δίνοντάς τους τις κατάλληλες αποδόσεις και κάνοντας τους υπερήφανους για την επένδυση τους στην Ελληνική Τράπεζα».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής, Ευριπίδης Πολυκάρπου, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως καίριας σημασίας.

Όπως είπε «με την ολοκλήρωσή της (συμφωνίας) θα επωφεληθεί τόσο η Τράπεζά μας, αφού θα ισχυροποιηθεί η θέση της στην αγορά, όσο και ο ευρύτερος τραπεζικός τομέας της Κύπρου, μέσω της επαναφοράς του αισθήματος ασφάλειας και της διατήρησης της σταθερότητάς του».

Ο Ι. Μάτσης είπε ότι η τελική ολοκλήρωση της συναλλαγής εξακολουθεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων των μετόχων για το κεφάλαιο που απαιτείται να αυξηθεί και των εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Όπως ανέφερε σύντομα θα πραγματοποιηθεί «Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητηθούν όλα τα θέματα γύρω από την προτεινόμενη συναλλαγή»