Εκτεθειμένη η κυβέρνηση ΔΗΣΥ για την αισχροκέρδεια στα πετρελαιοειδή

Τεκμήρια για την αισχροκέρδεια στα πετρελαιοειδή, αλλά και τον τρόπο που η κυβέρνηση καλύπτει τις εταιρείες, περιλαμβάνει έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει ως «πολύ θετική εξέλιξη» την αλλαγή της νομοθεσίας που αφορά τη δυνατότητα επιβολής πλαφόν, η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή μετά από πρόταση του ΑΚΕΛ και παρά τις έντονες ενστάσεις τις οποίες είχαν προβάλει η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ.

Η έκθεση αναλύει με λεπτομέρεια τρεις τρύπες, οι οποίες υπάρχουν στους ελέγχους (σ.σ.: μοντέλο κοστολόγησης), οι οποίες μεταφράζονται σε εκατομμύρια ευρώ, αλλά και την κωλυσιεργία της κυβέρνησης να πάρει μέτρα για ενίσχυση του ανταγωνισμού, η οποία είναι βολική για τις εταιρείες. Αναφέρεται μάλιστα ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία προτίθεται να προσφύγει στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού για «καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης» των εταιρειών.

Οι εταιρείες πετρελαιοειδών φορτώνουν στους ανεξάρτητους πρατηριούχους δικά τους έξοδα για ανέγερση και λειτουργία των ιδιόκτητων από τις εταιρείες πρατηρίων, που είναι και η πλειοψηφία, επισήμανε στον Άστρα ο εκπρόσωπος της ελεγκτικής υπηρεσίας Μάριος Πετρίδης σχολιάζοντας την έκθεση που αφήνει εκτεθειμένο το υπουργείο ενέργειας το οποίο επικρίνεται για ελλειπείς ελέγχους.

Όπως εξήγησε λειτουργούν τρία είδη πρατηρίων καυσίμων. Το ένα είδος τυγχάνει χειρισμού από την εταιρεία, το δεύτερο το χειρίζεται αντιπρόσωπος της εταιρείας και το τρίτο είδος αφορά επένδυση ενός ανεξάρτητου. Πρόσθεσε ότι στο πρώτο μοντέλο πρατηρίων οι εταιρείες βάζουν μέσα όλες τις γραμμές εξόδων τους και από αυτά προκύπτει η χονδρική και λιανική τιμή των καυσίμων.

Σε αυτή την περίπτωση, είπε, το υπουργείο ενέργειας δεν υπολογίζει τα τρίτα ανεξάρτητα πρατήρια τα οποία χρεώνουν οι εταιρείες με τα δικά τους κόστα. Όντως, σημείωσε, είναι πολύ πιο ψηλές οι τιμές που καλούνται τα μικρά πρατήρια να πληρώσουν γιατί αυτά αναγκάζονται να αγοράζουν από τις μεγάλες εταιρείες. Οπότε τα ανεξάρτητα πρατήρια αφήνονται στο έρμαιο των εταιρειών και αυτό επηρεάζει την τσέπη του κράτους που αγοράζει για τις δικές του ανάγκες και των πολιτών.

Εξήγησε ότι η ελεγκτική υπηρεσία παρεμβαίνει καθώς το κράτος είναι αγοραστή καυσίμων για ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών, άρα από τις ενέργειες των εταιρειών και την έλλειψη ελέγχου επηρεάζεται και το κράτος και κατά συνέπεια οι πολίτες.

Ενδεχομένως, κατέληξε ο κος Πετρίδης, να υπάρχουν θέματα που πρέπει να τύχουν χειρισμού από την ΕΠΑ.

Τα πιο σημαντικά σημεία της έκθεσης είναι τα ακόλουθα:

  • Ενώ το μοντέλο κοστολόγησης περιλαμβάνει δύο φόρμουλες για υπολογισμό των επενδύσεων σε υποδομές, διαχωρίζοντας τα πρατήρια που ανήκουν στις εταιρείες και τα ανεξάρτητα, το ΥΠΕΕΒ κατά τους ελέγχους εφαρμόζει την ίδια φόρμουλα για όλους. Έτσι «επιτρέ πει στις εταιρεί ες πετρελαιοειδώ ν να χρεώ νουν υπερβολικά τα μη συνδεδεμέ να με αυτέ ς πρατή ρια».
  • Ενώ το μοντέλο προνοεί ότι κατά τον έλεγχο των τιμών πρέπει να αφαιρούνται τα έ ξοδα, τα οποία δεν σχετίζονται με την εμπορί α καυσίμων, αυτό δεν γίνεται ποτέ. Αντίθετα, το ΥΠΕΕΒ στηρί ζεται αποκλειστικά στα στοιχεί α που δίνουν οι εταιρεί ες, χωρίς να κάνει κανέναν έλεγχο.
  • Ενώ το μοντέλο προνοεί ότι το ΥΠΕΕΒ πρέπει να συγκρίνει τα αναμενό μενα καθαρά λειτουργικά κέ ρδη των εταιρειών με την από δοση συγκρί σιμων εταιρειώ ν σε πανευρωπαϊκή κλί μακα, αυτό δεν γίνεται.
  • Ενώ η μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε από ειδικούς τον Ιανουάριο του 2016 (πριν 7 χρόνια) κατέδειξε την ανάγκη για αποσύ νδεση των πρατηρί ων από τις εταιρεί ες και αδειοδό τηση πρατηρί ων χαμηλού κό στους, δεν έγινε τίποτα. Ο ΓΔ του ΥΠΕΕΒ είπε ότι το θέμα «τυγχά νει διαβού λευσης».
  • Το γεγονός ότι οι εταιρείες δίνουν προσφορές στο δημόσιο με έ κπτωση 5-7 σεντ ανά λί τρο «πρέ πει να προβληματί σει το ΥΠΕΕΒ», αναφέρεται χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για αισχροκέρδεια στις λιανικές τιμές σε βάρος των καταναλωτών.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.