Έκθεση Ελεγκτικής για Υπ.Ενέργειας – Σοβαρές αδυναμίες και δυνατότητες κερδοσκοπίας ιδιωτών

Μεγάλη καθυστέρηση παρατηρείται στη λήψη των απαραίτητων μέτρων (π.χ. δημιουργία πρατηρίων χαμηλού κόστους κ.α.) από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία για ενίσχυση του ανταγωνισμού, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεσή της με θέμα «Έλεγχος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας», ενώ επισημαίνει, ακόμα, ότι η διαχείριση των Κυβερνητικών Βιομηχανικών Περιοχών παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες.

Οπως αναφέρει στην έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία, στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του άρθρου 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο σε δείγμα συναλλαγών εισπράξεων και πληρωμών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) για το έτος 2020, το οποίο επιλέγηκε με συγκεκριμένη μεθοδολογία, στο πλαίσιο του ελέγχου που αποσκοπούσε στη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επίσης, διενήργησε έλεγχο συμμόρφωσης στη Διοίκηση του Υπουργείου για το έτος 2019, ο οποίος όμως επικαιροποιήθηκε μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου.

Στο κεφάλαιο “γενικά συμπεράσματα” αναφέρεται ότι με βάση τα επιμέρους ευρήματα του οικονομικού ελέγχου, καθώς και του ελέγχου συμμόρφωσης, η Υπηρεσία καταλήγει στο ότι η όλη διαδικασία παρακολούθησης των τιμών πετρελαιοειδών ενδεχομένως να ήταν “αλυσιτελής, λαμβάνοντας υπόψη ότι, το υπόβαθρο για έκδοση διατάγματος για καθορισμό ανώτατης χονδρικής τιμής πώλησης πετρελαιοειδών, μέχρι την πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ήταν προβληματικό”.

Επίσης, σημειώνει, “παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη των απαραίτητων μέτρων (π.χ. δημιουργία πρατηρίων χαμηλού κόστους κ.ά.) από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία για ενίσχυση του ανταγωνισμού”.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεσή της σημειώνει ότι η διαχείριση των Κυβερνητικών Βιομηχανικών Περιοχών (ΚΒΠ) παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες.

Προσθέτει ότι η ανάγκη για άμεση αναθεώρηση των συμβάσεων μίσθωσης βιομηχανικών οικοπέδων με σκοπό τη διόρθωση της ετεροβαρούς, εις βάρος του Κράτους, φύσης των συμβάσεων που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα, κρίνεται επιτακτική, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η κακοδιαχείριση της δημόσιας περιουσίας και η κερδοσκοπία ιδιωτικών συμφερόντων εις βάρος του δημοσίου.

Αναφέρει ακόμη ότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην είσπραξη των οφειλόμενων ενοικίων από μισθωτές ΚΒΠ, με αποτέλεσμα οι κίνδυνοι απώλειας ή ζημιάς εις βάρος της Δημοκρατίας να είναι υπαρκτοί.

Τέλος, στις γενικές της συστάσεις, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πιστή συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο και τις ορθές πρακτικές και διαδικασίες για χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση, διασφάλιση των συμφερόντων του Κράτους και τήρηση των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου.

Η έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy