Βαθαίνει η φτώχεια και το φαινόμενο των εργαζομένων με μισθούς πείνας

Βαθαίνει η φτώχεια και το φαινόμενο των εργαζομένων με μισθούς πείνας, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν για την Κύπρο.

Η έκθεση επισημαίνει ότι παρά τη βελτίωση των δεικτών της φτώχειας σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια «το βάθος της φτώχειας αυξήθηκε το 2018 (από 15,1% σε 18,6%) με όλο και περισσότερο φτωχούς ανθρώπους να απομακρύνονται περισσότερο (προς τα κάτω) από το όριο της φτώχειας». Τονίζεται μάλιστα ότι «τα παιδιά συνεχίζουν να επηρεάζονται δυσανάλογα από τον κίνδυνο φτώχειας», αφού το ποσοστό όσων βρίσκονται σε κίνδυνο ανέρχεται στο 25,5%, καθώς και ότι ανάλογα υψηλό είναι το ποσοστό μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες (34,1%) και των μεταναστών (40%).

Σε σχέση με τα εργασιακά επισημαίνεται ότι παρά τη βελτίωση της απασχόλησης ένας στους πέντε νέους (20,2%) βρίσκεται στην ανεργία ή/και την αδράνεια, λόγω «έλλειψης ευκαιριών απασχόλησης για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χαμηλής συμμετοχής στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και δυσκολιών στη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία». Επίσης, αναφέρεται ότι «οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν περιορισμένη κοινωνική προστασία, καθώς εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε προγράμματα επιδομάτων ανεργίας, ατυχημάτων και επαγγελματικών βλαβών».

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι παρά την ανάπτυξη της οικονομίας «το πραγματικό ακαθάριστο διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών παραμένει κάτω από το επίπεδο του 2008 και εξακολουθεί να είναι περίπου 15% χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ». Αναφέρεται επίσης ότι η Κύπρος έχει από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την άτυπη μερική απασχόληση και τους έκτακτους, αλλά και «από τις χαμηλότερες αυξήσεις στις αμοιβές των εργαζομένων». Μάλιστα επισημαίνεται ότι το 2018 οι μισθοί στο δημόσιο αυξήθηκαν κατά 1,9%, αλλά στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν μόλις 0,2%.