Στην ανάκληση του χαπιού Ζαντάκ και άλλων 11 γενόσημων σκευασμάτων που περιέχουν Ρανιτιδίνη προχωρούν οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

Πρόκειται για ουσία η οποία ταξινομείται ως ανθρώπινο καρκινογόνο συστατικό.

Τα 12 σκευάσματα, τα οποία σχετίζονται με την αντιμετώπιση της δυσπεψίας και του γαστρικού έλκους, θα αναρτηθούν σήμερα δημόσια από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

Ο λειτουργός των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Γιάννης Κκολός, δήλωσε στη Μεσημβρινή Έκδοση ότι δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας όσων έλαβαν τη συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή καθώς το μέτρο ανάκλησης είναι προληπτικό.

Ο κ Κκολός διευκρίνισε ότι ο ευρωπαϊκός οργανισμός φαρμάκων ξεκίνησε διαδικασία ανασκόποσης εξετάζοντας κατά πόσον διατρέχουν κίνδυνο όσοι έλαβαν τα σκευάσματα αυτά.

Από τα 12 σκευάσματα, ορισμένα ανακλήθηκαν από τα φαρμακεία και άλλα από τις αποθήκες.