Η Κύπρος καλείται να υλοποιήσει τη Σύμβαση Δικαιωμάτων Αναπήρων

 

Σχεδόν το 80% των πολιτών με οπτική και με άλλες σοβαρές αναπηρίες ηλικίας 18-63 χρόνων μένει εκτός αγοράς εργασίας εξαιτίας των πολιτικών που εφαρμόζεται και κατ’ επέκταση είναι ιδιαίτερα χαμηλό το ποσοστό ατόμων με αναπηρία που απασχολείται στην Κύπρο.

Αυτό επεσήμανε ο κ. Χριστάκης Νικολαΐδης, πρόεδρος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), κατά την επίσκεψη στην Κύπρο αποστολής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), με σκοπό την ετοιμασία ειδικής γνωμοδότησης για ζητήματα εργασίας και απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ των Ατόμων με αναπηρία, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος της Ομάδας 3 της ΕΟΚΕ (Diversity Group), με στόχο την εξέταση καλών πρακτικών για την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, τόνισε ότι η Κύπρος πρέπει να θεσπίσει ένα εφαρμοστικό νόμο για την υλοποίηση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και Εθνικό Σχέδιο Δράσης που να αντιμετωπίζει τα προβλήματα απασχόλησης των Κυπρίων με αναπηρία.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ ξεκαθάρισε ότι τα κυπριακά προγράμματα για την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν με τρόπο ώστε να γίνουν πιο ελκυστικά και οι πρόνοιές τους να συνάδουν πλήρως με σύγχρονες αντιλήψεις για την αναπηρία, όπως είναι αυτές που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Επιπρόσθετα, χαρακτήρισε ως σημαντική την απουσία από τις συναντήσεις της αντιπροσωπείας της Επιτροπής των Υπουργείων Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων και Εσωτερικών, με αποτέλεσμα ορισμένα από τα θέματα τα οποία τα μέλη της επιθυμούσαν να θέσουν για ενημέρωση να μην καταστεί τελικά δυνατό να περιληφθούν στην ειδική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής αυτής Επιτροπής για την προώθηση και εφαρμογή των δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία, όπως π.χ. η μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση, η προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση κατηγοριών ατόμων με οπτική και άλλες σοβαρές αναπηρίες, των νέων με αναπηρία (Youth Guarantee), τα ζητήματα της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση, της στέγασης και τα σοβαρά νομικά και διαρθρωτικά ελλείμματα στα ζητήματα αυτά.

Η ΕΟΚΕ, που αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει σαν στόχο την εξέταση καλών πρακτικών για την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο από 18-20 Νοεμβρίου και συναντήθηκε με τις ηγεσίες οργανώσεων των εργαζομένων (ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ), την ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και κρατικούς φορείς.

Άννα Μισιαούλη